NÖROKONGRE 2017

Bildiri ID' si
   
Davet mektubunuzun JPG dosyası olarak otomatik hazırlanması için lütfen bildiri ID' sini giriniz.
Hazırlanan davet mektubunu sağ tıklayarak bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

ID Gönderen Bildiri Başlığı Değerlendirme Sonucu Bildiri Konusu
1686 Yrd.Doç. Bengü Altunan BP-1 BAZİLER ARTER ANEVRİZMATİK DİLATASYONUNDA GÖRÜLEN DEV TROMBÜS OLGU SUNUMU POSTER Nöroradyoloji
1691 Yrd.Doç. Bengü Altunan BP-2 JOUBERT SENDROMU OLGU SUNUMU POSTER Nöroradyoloji
2009 Uzman alp sarıteke BP-3 HİPOGLOSSAL SCHWANNOM OLGUSU POSTER Nöroradyoloji
1799 Doç. serkan özben BP-4 KRİTİK HASTALIK POLİNÖROPATİSİ GELİŞEN MİYASTENİA GRAVİS OLGUSU POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
1805 Asistan Dr Hande Baltacı BP-5 BEYİN OMURİLİK SIVISI KAÇAĞINA BAĞLI REKÜRREN MENENJİT : OLGU SUNUMU POSTER Diğer
1918 Asistan Dr merve hazal ser BP-6 ACİL POLİKLİNİĞE BAŞVURAN BAŞ AĞRILI HASTALARDA AKILDA TUTULMASI GEREKLİ BİR TANI: KRİPTOKOK MENENJİTİ POSTER Başağrısı
1099 Dr. gökhan evcili BP-7 HSV ENSEFALİTİ OLGU SUNUMU POSTER Diğer
2094 Asistan Dr Ezgi Vural BP-8 NADİR BİR MYELİT NEDENİ: VARİCELLA ZOSTER POSTER Diğer
2056 Uzman Güneş Altıokka Uzun BP-9 ATİPİK OPTİK NÖRİT: BENZER KLİNİK İLE SEYREDEN İKİ OLGU SUNUMU POSTER Multipl Skleroz
1181 Dr. gökhan evcili BP-10 PARKİNSON HASTASINDA UZUN SÜRELİ ÇÖMELMEYE BAĞLI OLUŞAN BİLATERAL PERONEAL SİNİR HSARI POSTER EMG
1504 Yrd.Doç. MUSTAFA CEYLAN BP-11 DUANE RETRAKSİYON SENDROMU: OLGU SUNUMU POSTER Nörooftalmoloji
1737 Uzman nuray can usta BP-12 MEME CA SONRASINDA GELİŞEN PARKİNSON HASTALIĞI POSTER Hareket Bozuklukları
2016 Uzman Zerrin Yıldırım BP-13 ATİPİK DEMİYELİNİZAN HASTALIK: OLGU SUNUMU POSTER Multipl Skleroz
1109 Yrd.Doç. YILMAZ İNANÇ BP-14 KATARAKT BAŞLANGICI OLAN VE ANİ GÖRME KAYBI GELİŞEN TEMPORAL ARTERİT OLGUSU POSTER Beyin Damar Hastalıkları
1736 Dr. gökhan evcili BP-15 BİR GÜNLÜK ÖNDEN KELEPÇE TAKILMASI SONRASI GELİŞEN ANTERİOR İNTEROSSEOZ SİNİR SENDROMU POSTER EMG
1912 Asistan Dr hamide mansuroğlu BP-16 PARAPAREZI ILE PREZENTE OLAN İKİ SPİNAL VASKÜLER MALFORMASYON OLGUSU POSTER Yürüme ve Denge Bozuklukları
1858 Yrd.Doç. Bengü Altunan BP-17 CIDP HASTASINDA GELİŞEN LÖKOKLASTİK VASKÜLİT: PATOLOJİ BULGULARI EŞLİĞİNDE OLGU SUNUMU POSTER Diğer
1411 Asistan Dr MERYEM ERYUĞRUL BP-18 HORNER BULGULARI İLE BAŞVURAN İNTERNAL KAROTİS ARTER DİSEKSİYONU OLGU SUNUMU POSTER Beyin Damar Hastalıkları
1661 Uzman Nazlı Durmaz BP-19 DEV KİSTİK VIRCHOW-ROBIN BOŞLUKLARINA İKİNCİL DEMANS VE PARKİNSONİZM OLGUSU POSTER Demans
1647 Asistan Dr ahmet başarı BP-20 BİLATERAL PARAMEDİAN TALAMİK ENFAKTA BAĞLI KOMA: OLGU SUNUMU POSTER Beyin Damar Hastalıkları
1792 Asistan Dr mine sezgin BP-21 NADİR BİR TUZAK: POSTERİOR İNTEROSSEOZ NÖROPATİ POSTER EMG
1801 Asistan Dr seda koşak BP-22 CİDDİ KAROTİS DARLIĞI OLAN HASTADA TEDAVİ POSTER Beyin Damar Hastalıkları
1396 Asistan Dr ecem karanfil BP-23 MULTİPL SKLEROZLU BİREYDE EKSENTRİK EGZERSİZ EĞİTİMİ- BİR OLGU SUNUMU POSTER Multipl Skleroz
1156 Asistan Dr AYŞE YAZICI BP-24 SİLDENAFİL KULLANIMI SONRASI PONS ENFARKTI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
1414 Asistan Dr Berin İnan BP-25 TEKRARLAYAN, DİRENÇLİ SERONEGATİF OPTİK NÖRİT ATAKLARI VE BEYİN LEZYONLARI: NÖROMYELİTİS OPTİKA SPEKTRUM BOZUKLUKLARI (NMO-SB) OLABİLİR Mİ? POSTER Nöroimmünoloji
1857 Asistan Dr Halil Can Alaydın BP-26 NÖROSFİLİZ İLE KARIŞAN BİR NÖROMYELİTİS OPTİKA OLGUSU POSTER Nöroimmünoloji
1869 Yrd.Doç. MUSTAFA CEYLAN BP-27 CREUTZFELDT–JAKOB HASTALIĞI: OLGU SUNUMU POSTER Davranış Nörolojisi
1868 Yrd.Doç. MUSTAFA CEYLAN BP-28 MOYAMOYA HASTALIĞI: OLGU SUNUMU POSTER Beyin Damar Hastalıkları
1133 Uzman nevra öksüz BP-29 TROMBOLİTİK TEDAVİ UYGULANAN BİR ORAK HÜCRE ANEMİ OLGUSU POSTER Beyin Damar Hastalıkları
1425 Asistan Dr seda koşak BP-30 AURALI MİGRENLİ İKİ OLGUDA TRİPTAN KULLANIMINA BAĞLI KONFÜZYON POSTER Başağrısı
1948 Asistan Dr göknur selen koçak BP-31 IVIG TEDAVİSİ İLE TAKİP EDİLEN STEROİD YANITSIZ HASHİMOTO ENSEFALOPATİSİ OLGU SUNUMU POSTER Demans
2023 Uzman Zerrin Yıldırım BP-32 AİLESEL VON HİPPEL LİNDAU SENDROMU VE AKUT NÖROLOJİK MANİFESTASYONLARINA YAKLAŞIM ÖNERİLERİ POSTER Nörogenetik
2077 Uzman emine çelikkaş BP-33 EDİNSEL VİTAMİN K BAĞIMLI KOAGÜLASYON FAKTÖRLERİNİN EKSİKLİĞİ VE SPİNAL HEMATOM TEDAVİSİ POSTER Beyin Damar Hastalıkları
1798 Doç. serkan özben BP-34 TEDAVİYE DİRENÇLİ BİR MİYASTENİA GRAVİS OLGUSU POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
1783 Uzman özlem önder BP-35 PAROKSİSMAL HEMİKORE-BALLİSMUS: OLGU SUNUMU POSTER Hareket Bozuklukları
1116 Yrd.Doç. YILMAZ İNANÇ BP-36 TİROTOKSİK HİPOKALEMİK PERİYODİK PARALİZİ OLGUSU POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
1704 Asistan Dr Berin İnan BP-37 TROMBOEMBOLİK İNME İLE PREZENTE OLAN TAKAYASU ARTERİTİ OLGUSU POSTER Beyin Damar Hastalıkları
2026 Uzman FATMA KARA BP-38 VERTEBOBAZİLLER DOLİKOEKTAZİSİ OLGUSU POSTER Beyin Damar Hastalıkları
1100 Doç. Yıldız Değirmenci BP-39 BİR VAKA EŞLİĞİNDE KRONİK TİK BOZUKLUĞU OLAN HASTAYA YAKLAŞIM: YA DİRENÇLİYSE? POSTER Hareket Bozuklukları
1793 Uzman Nergiz Agayeva BP-40 SESSİZ SİNÜS SENDROMU-OLGU SUNUMU POSTER Nörooftalmoloji
1430 Asistan Dr Buse Çağla ARI BP-41 UZUN SÜRELİ REMİSYONDA OLAN BİR SSPE OLGUSU POSTER Epilepsi
1895 Uzman Bedia Samancı BP-42 KARPAL TÜNEL SENDROMUNU TAKLİT EDEN BİR HERPES ZOSTER ENFEKSİYONU POSTER Nöropatik Ağrı
2070 Asistan Dr özge uygun BP-43 AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ VE HERPES ENSEFALİTİ SONRASI LENNOX-GASTAUT SENDROMU BENZERİ ÖZELLİKLERLE GİDEN DİRENÇLİ EPİLEPSİ OLGUSU POSTER Epilepsi
1485 Uzman Burcu Yüksel BP-44 DİSTONİ İLE BAŞVURAN TİPİK BİR WİLSON HASTALIĞI OLGUSU POSTER Hareket Bozuklukları
1513 Yrd.Doç. MUSTAFA CEYLAN BP-45 TOLOSA HUNT SENDROMU: OLGU SUNUMU POSTER Başağrısı
2029 Uzman emine çelikkaş BP-46 KAZANILMIŞ TOURETTE SENDROMLU VE EPİLEPSİLİ İKİ OLGU POSTER Epilepsi
1213 Asistan Dr göknur selen koçak BP-47 RENKLİ GÖRME KAYBI İLE SEYREDEN RETİNAL MİGREN; İKİ OLGU SUNUMU POSTER Nörooftalmoloji
1310 Uzman Sezgin KEHAYA BP-48 REFRAKTER STATUS EPİLEPTİKUS İLE SEYREDEN GAD-AB POZİTİF OTOİMMÜN ENSEFALİT POSTER Epilepsi
1625 Uzman Sezgin KEHAYA BP-49 AURALI MİGREN ÜZERİNE EKLENEN OKSİPİTAL LOB NÖBETİ: BİR OLGU SUNUMU POSTER Epilepsi
2130 Asistan Dr Yüksel DEDE BP-50 PSİKİYATRİK YAKINMALARLA PRESENTE 2 SEREBROVASKÜLER HASTALIK OLGUSU POSTER Beyin Damar Hastalıkları
2177 Doç. dilcan kotan BP-51 İDYOPATİK DUYSAL NÖROPATİLİ BİR OLGU POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
1779 Asistan Dr özge uygun BP-52 ÇOK NADİR RASTLANAN İKİ FARKLI REFLEKS EPİLEPSİ FORMUNUN AYNI AİLEDE GÖRÜLMESİ POSTER Epilepsi
1771 Asistan Dr Furkan SARIDAŞ BP-53 OLGU SUNUMU ; SPONTAN İNTRAKRANYAL HİPOTANSİYON POSTER Başağrısı
1108 Yrd.Doç. YILMAZ İNANÇ BP-54 ASI SONRASI KAROTİS ARTER DİSEKSİYONUNA BAĞLI SEREBRAL İSKEMİ POSTER Beyin Damar Hastalıkları
1788 Uzman özlem önder BP-55 HOLMES TREMORUNDA NADİR BİR ETİYOLOJİ: BEYİN SAPI APSESİ POSTER Hareket Bozuklukları
1837 Uzman Elif Yıldırım BP-56 AFEKTİF ZİHİN KURAMI BECERİLERİNİN ALZHEİMER TİPİ DEMANS VE HAFİF KOGNİTİF BOZUKLUKTA İNCELENMESİ POSTER Davranış Nörolojisi
2004 Asistan Dr Dovlat Khalilov BP-57 ANTİEPİLEPTİK İLAÇLARLA İLİŞKİLİ HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU GELİŞEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ POSTER Epilepsi
2176 Prof. Cavit Boz BP-58 ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE PEDİYATRİK VE YETİŞKİN MULTİPL SKLEROZ HASTALARININ DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ POSTER Multipl Skleroz
1651 Asistan Dr Ezgi YILMAZ BP-59 PSÖDOTÜMOR SEREBRİ BULGULARI İLE PREZENTE OLAN LEPTOMENİNGEAL GLİONÖRONAL TÜMÖR OLGUSU POSTER Başağrısı
2066 Asistan Dr Ayşe Gül Karaman BP-60 CHLAMYDİA PNEUMONİA İLİŞKİLİ TRANSVERS MYELİT POSTER Nöroimmünoloji
1505 Yrd.Doç. MUSTAFA CEYLAN BP-61 MULTİ SİSTEM ATROFİ-P: OLGU SUNUMU POSTER Hareket Bozuklukları
1817 Uzman FATMA KARA BP-62 RRMS VE SPMS HASTALARININ DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ POSTER Multipl Skleroz
1897 Uzman Bedia Samancı BP-63 BAŞAĞRISINDA FİZİK MUAYENE: UNUTULAN BİR PRATİK Mİ? POSTER Başağrısı
1225 Asistan Dr Hatice Eraslan Boz BP-64 HAFİF KOGNİTİF BOZUKLUK OLGULARINDA SANAL SÜPERMARKET POSTER Davranış Nörolojisi
1692 Yrd.Doç. Bengü Altunan BP-65 SİTARABİN İLİŞKİLİ PSEUDOTUMOR SEREBRİ OLGU SUNUMU POSTER Başağrısı
2052 Asistan Dr Ahmed Serkan Emekli BP-66 LAMBERT-EATON MİYASTENİK SENDROM: RADYOLOJİK OLARAK TİMOMA İLE KARIŞAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ İLE İLİŞKİLİ BİR OLGU POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
1254 Asistan Dr Selda Çiftci BP-67 GUİLLİAN-BARRE SENDROMU VE POSTERİOR REVERSİBL ENSEFALOPATİ SENDROMU BİRLİKTELİĞİ : OLGU SUNUMU POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
2000 Asistan Dr Hüseyin Nezih ÖZDEMİR BP-68 TİP 3 STURGE WEBER SENDROMU, OLGU SUNUMU POSTER Beyin Damar Hastalıkları
2057 Asistan Dr Ahmed Serkan Emekli BP-69 MEME KANSERİ HASTASINDA DOSETAKSEL VE TRASTUZUMAB TEDAVİSİNE BAĞLI TOKSİK MİYOPATİ POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
2140 Asistan Dr canan duman ilki BP-70 GIDA BOTULİZMİ-2 OLGU SUNUMU POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
1760 Uzman HANDAN AKAR BP-71 ATİPİK DAVF VARLIĞI İLE İLİŞKİLİ HİPOGLOSSAL SİNİR PARALİZİSİ POSTER Beyin Damar Hastalıkları
1576 Asistan Dr Dilek MUTLU BP-72 STATUS EPİLEPTİKUSU TAKLİT EDEN STATUS DİSTONİKUS OLGUSU POSTER Hareket Bozuklukları
1093 Doç. Ayşegül Gündüz BP-73 IDİYOPATİK JENERALİZE EPİLEPSİLERDE UZUN LATANSLI REFLEKSLER POSTER EMG
1501 Yrd.Doç. MUSTAFA CEYLAN BP-74 VALPROİK ASİT KULLANIMINA BAĞLI PARKİNSONİZM: OLGU SUNUMU POSTER Hareket Bozuklukları
1536 Asistan Dr Yağmur Türkoğlu BP-75 “AMİLOİD SPELL” İLE BAŞVURAN SEREBRAL AMİLOİD ANJİYOPATİ OLGUSU POSTER Beyin Damar Hastalıkları
1769 Asistan Dr Furkan SARIDAŞ BP-76 OLGU SUNUMU ; CLİPPERS SENDROMU POSTER Nöroimmünoloji
2045 Asistan Dr Ahmed Serkan Emekli BP-77 DUCHENNE MUSKÜLER DİSTROFİDE ATALUREN TEDAVİSİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
1882 Asistan Dr seçil şener BP-78 MYASTENİA GRAVİS HASTALARININ KLİNİK VE LAVORATUAR ÖZELLİKLERİ VE EŞLİK EDEN DİĞER OTOİMMUN HASTALIKLARIN ARAŞTIRILMASI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
1878 Yrd.Doç. Murat Gültekin BP-79 KİNG PARKİNSON HASTALIĞI AĞRI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI POSTER Hareket Bozuklukları
1901 Asistan Dr ÜLFET ZEHRA ERBAY BP-80 ŞİDDETLİ UYKU APNE SENDROMUNUN EŞLİK ETTİĞİ KLİPPEL FEİL SENDROMU OLGUSU POSTER Uyku Bozuklukları
1062 Uzman selma dagcı H-1 NÖROLOJİ KLİNİĞİNDE TEDAVİ GÖREN HASTALARDA MALNÜTRİSYON, BASI YARASI, DÜŞME RİSKİ VE İLİŞKİLİ DİĞER RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HEMŞİRELİK OTURUMU Diğer
1104 Hemşire ilknur Özkan H-2 DEMANSLI HASTANIN İLAÇ YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR HEMŞİRELİK OTURUMU Demans
1305 Hemşire Özlem Cılız H-3 DEMANS HASTALARINDA NUTRİSYONEL DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ HEMŞİRELİK OTURUMU Demans
1354 Hemşire zübeyde sevim H-4 İNMEYE BAĞLI DİSFAJİSİ OLAN HASTANIN BESLENMESİNE YÖNELİK HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ: HEMŞİRELİK OTURUMU Beyin Damar Hastalıkları
1444 Uzman selma dagcı H-5 VARFARİN KULLANAN HASTALARIN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELİK OTURUMU Diğer
1796 Yrd.Doç. Nurgül Güngör Tavşanlı H-6 MULTİPLE SKLEROZLU HASTALARIN TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP YÖNTEMLERİ KULLANIMININ YAŞAM KALİTELERİ ÜZERİNE ETKİSİ HEMŞİRELİK OTURUMU Multipl Skleroz
1943 Hemşire MELTEM BAKLAN H-7 RELAPSİNG REMİTTİNG MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA FİNGOLİMOD GÜVENLİK VE TOLERABİLİTE VERİLERİ: EGE ÜNİVERSİTESİ MULTİPL SKLEROZ BİRİMİ DENEYİMİ HEMŞİRELİK OTURUMU Multipl Skleroz
2024 Hemşire Kübra Yeni H-8 EPİLEPSİ HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ HEMŞİRELİK OTURUMU Epilepsi
2061 Yrd.Doç. Başak Mendi H-9 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN SOSYAL MEDYAYI KULLANIM ÖZELLİKLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ HEMŞİRELİK OTURUMU Diğer
2076 Hemşire cansu POLAT H-10 ALT ÜRİNER SİSTEM DİSFONKSİYONU OLAN MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA PELVİK TABAN KAS EGZERSİZİ HEMŞİRELİK OTURUMU Multipl Skleroz
2112 Yrd.Doç. Zeliha Tülek H-11 MULTİPL SKLEROZUN PSİKOSOSYAL ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HEMŞİRELİK OTURUMU Multipl Skleroz
1202 Yrd.Doç. Hüseyin Büyükgöl EP-1 ALİCE HARİKALAR DİYARINDA SENDROMU OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Başağrısı
1270 Asistan Dr ALPER EREN EP-2 SEREBELLOPONTİN KÖŞE TÜMÖRÜNDEN KAYNAKLANAN SEMPTOMATİK TRİGEMİNAL NEVRALJİ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Başağrısı
1287 Asistan Dr cem bölük EP-3 NAZAL OPERASYONDAN YILLAR SONRA GELİŞEN BOS RİNORE VE İNTRAKRANİAL HİPOTANSİYON-OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Başağrısı
1306 Uzman CİHAT ÖRKEN EP-4 RAEDER'İN PARATRİGEMİNAL SENDROMU E_POSTER SUNUM Başağrısı
1341 Uzman nuray bilge EP-5 BAŞAĞRISI İLE PRESENTE OLAN FAHR SENDROMU-OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Başağrısı
1390 Uzman Abdulkadir TUNÇ EP-6 6. SİNİR PAREZİSİ İLE PREZENTE OLAN HANDL SENDROMU E_POSTER SUNUM Başağrısı
1526 Uzman nurhan kaya tutar EP-7 HELLP SONRASINDA GELİŞEN POSTERİOR REVERSİBLE ENSEFALOPATİ SENDROMU E_POSTER SUNUM Başağrısı
1596 Yrd.Doç. Aynur YILMAZ AVCI EP-8 AURALI MİGREN BAŞAĞRISI SONRASI DİFÜZYON MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMEDE MEZENSEFALON PERİAQUADUKT GRİ CEVHERDE HİPERİNTENS GÖRÜNÜM E_POSTER SUNUM Başağrısı
1892 Uzman esra günay EP-9 SEKSÜEL AKTİVİTE İLE TETİKLENEN PRİMER BAŞ AĞRILI İKİ OLGU E_POSTER SUNUM Başağrısı
1095 Yrd.Doç. Alevtina Ersoy EP-10 STATUS MİGRENOZUSU TAKİP EDEN HİPOFİZ APOPLEKSİ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Başağrısı
1235 Uzman fatma şimşek EP-11 ASTIM NEDENİ İLE KULLANILAN BUDESONİDE BAĞLI PSODOTÜMÖR SEREBRİ E_POSTER SUNUM Başağrısı
1248 Uzman Sıdıka Sinem Gül EP-12 NADİR BİR BAŞ AĞRISI: PRİMER ÖKSÜRÜK BAŞ AĞRISI E_POSTER SUNUM Başağrısı
1297 Uzman Neslihan Eşkut EP-13 PSÖDOTÜMÖR SEREBRİ HASTALARIMIZIN DEMOGRAFİK VERİLER, KLİNİK VE RADYOLOJİK BULGULAR İLE DEĞERLENDİRİLMESİ E_POSTER SUNUM Başağrısı
1311 Doç. HAKAN TEKELİ EP-14 ATİPİK BİR AĞRI; BURUN KÖKÜ AĞRISI E_POSTER SUNUM Başağrısı
1353 Uzman pınar tamer EP-15 AİLESEL PSEUDOTÜMÖR SEREBRİ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Başağrısı
1357 Uzman esra eruyar EP-16 SENSORİNÖRAL İŞİTME KAYBI İLE PREZENTE OLAN BENİGN İNTRAKRANİYAL HİPERTANSİYON E_POSTER SUNUM Başağrısı
1401 Yrd.Doç. BURHANETTİN ÇİĞDEM EP-17 SPİNAL ANESTEZİ SONRASI ORTAYA ÇIKAN İNTRAKRANİAL HİPOTANSİYONA SEKONDER 6.KRANİAL SİNİR FELCİ E_POSTER SUNUM Başağrısı
1413 Asistan Dr FATMA ÜNCÜ EP-18 SPONTAN İNTRAKRANİYAL HİPOTANSİYON:BİR OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Başağrısı
1744 Uzman Miraç Ayşen Ünsal EP-19 KONKA BÜLLOZA: NÖROLOJİ PRATİĞİNDE AKLA GELİYOR MU? E_POSTER SUNUM Başağrısı
1786 Yrd.Doç. MELİKE DOĞAN ÜNLÜ EP-20 SPONTAN İNTRAKRANİAL HİPOTANSİYONA BAĞLI GELİŞEN ABDUSENS SİNİR PARALİZİSİ VE SUBDURAL HEMATOM E_POSTER SUNUM Başağrısı
2012 Asistan Dr Mehmet Demir EP-21 LOMBER PONKSİYON SONRASI GELİŞEN 6. SİNİR FELCİ E_POSTER SUNUM Başağrısı
1327 Asistan Dr Mehmet Tunc EP-22 İV TEOFİLİN TEDAVİSİ İLE DÜZELEN, RİNOREYE BAĞLI İNTRAKRANYAL HİPOTANSİYON E_POSTER SUNUM Başağrısı
1629 Asistan Dr Murat Fatih Pul EP-23 OFTALMOPLEJİNİN NADİR SEBEPLERİNDEN BİRİ;OFTALMOPLEJİK MİGREN E_POSTER SUNUM Başağrısı
1183 Uzman Buse Rahime Hasırcı Bayır EP-24 YANLIŞ POZİTİF BAZİLLER ARTER FENESTRASYONU İLE İLİŞKİLİ CİNSEL AKTİVİTE İLE ORTAYA ÇIKAN BAŞ AĞRISI E_POSTER SUNUM Başağrısı
1588 Uzman ismet üstün EP-25 OKSİPİTAL SİNİR BLOKAJI İLE TEDAVİ EDİLEN PRİMER SAPLANMA TİPİ BAŞ AĞRISI E_POSTER SUNUM Başağrısı
1186 Uzman Buse Rahime Hasırcı Bayır EP-27 MİGREN VE GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI HASTALARINDA GON BLOKAJININ ETKİNLİĞİ E_POSTER SUNUM Başağrısı
1391 Yrd.Doç. MUSTAFA CEYLAN EP-28 BÜYÜK OKSİPİTAL SİNİR BLOKAJI SONRASI GELİŞEN KUTANÖZ ATROFİ VE ALOPESİ E_POSTER SUNUM Başağrısı
1447 Yrd.Doç. Ferhat Balgetir EP-29 CİNSEL İLİŞKİ BAŞ AĞRISI İLE PREZENTE OLAN İNTERNAL KAROTİS ARTER SAKKÜLER ANEVRİZMASI E_POSTER SUNUM Başağrısı
1066 Dr. osman korucu EP-30 BAŞ AĞRISI HASTALARI NEDEN TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİNİ KULLANIR? E_POSTER SUNUM Başağrısı
2163 Asistan Dr Ahmet Batuhan Çıplak EP-31 REKÜRREN AĞRILI OFTALMOPLEJİK NÖROPATİ OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Başağrısı
2027 Asistan Dr Gözde Nezir EP-32 PEDİATRİK MİGREN OLGULARINDA EBEVEYN TUTUMU E_POSTER SUNUM Başağrısı
1035 Asistan Dr Fettah Eren EP-33 ARI SOKMASI SONRASI GELİŞEN AKUT İSKEMİK SEREBROVASKÜLER HASTALIK: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1070 Uzman Semra Mungan EP-34 KONFÜZYONLA BAŞVURAN BİR SEREBRAL VENÖZ TROMBOZ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1073 Uzman Semra Mungan EP-35 UNİLATERAL FRONTAL OPERKÜLER SENDROM, BİR OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1074 Uzman Semra Mungan EP-36 HİPERGLİSEMİNİN NEDEN OLDUĞU İKİ FARKLI NÖROLOJİK KOMPLİKASYON OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1135 Uzman A. Rıza Sonkaya EP-37 CADASIL E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1236 Uzman fatma şimşek EP-38 DERİN SEREBRAL VENÖZ TROMBOZU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1267 Doç. mehmet uğur çevik EP-39 POSTPARTUM SİNUS VEN TROMBOZU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1279 Asistan Dr cem bölük EP-40 TRANSSFENOİDAL CERRAHİ SONRASI İATROJENİK KAROTİS ANEVRİZMASI: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1282 Uzman Neslihan Eşkut EP-41 AGRAFİSİZ ALEKSİLİ GENÇ İNME OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1283 Uzman Neslihan Eşkut EP-42 İSKEMİK SEREBROVASKÜLER HASTALIĞA BAĞLI GELİŞEN HEMİKORE OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1286 Asistan Dr Çağla Erdoğan EP-43 MULTİPLE SEREBRAL KAVERNOMATOZİS OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1302 Uzman YEŞİM GÜZEY ARAS EP-44 DEPRESYON TANISI ALAN BİLATERAL TALAMİK ENFAKT OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1324 Dr. SİNAN ELİAÇIK EP-45 KAROTİS ARTER STENOZLU BİR HASTADA LİMB SHAKİNG GEÇİCİ İSKEMİK ATAK E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1351 Uzman pınar tamer EP-46 ECSTASY İLE İLİŞKİLİ BİLATERAL BASAL GANLİON YERLEŞİMLİ HEMORAJİ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1376 Uzman nuray bilge EP-47 SEREBRAL AMİLOİD ANJİOPATİ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1379 Uzman SULTAN ÇAĞIRICI EP-48 PERCHERON ARTER OKLÜZYONU VE BİLATERAL TALAMİK İNFARKT: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1422 Doç. CEMİLE HANDAN MISIRLI EP-49 TANI KONMUŞ KANSER HASTALARI VE İSKEMİK İNME BİRLİKTELİĞİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1427 Asistan Dr Salim Taner GÖZÜKIZIL EP-50 PİCA TIKANMALARINA BAĞLI SEREBELLAR İNFARKLARIN ÖZELLİKLERİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1481 Asistan Dr hazal ceren ak EP-51 AGRAFİ OLMAKSIZIN SEMANTİK AFAZİNİN EŞLİK ETTİĞİ BİR GERSTMAN OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1489 Uzman AYSU YETİŞ EP-52 FARKLI KLİNİKLE BAŞVURAN BİLATERAL TALAMİK İNFARKT OLGULARI E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1523 Uzman nuray bilge EP-53 DERİN SEREBRAL VEN TROMBOZU: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1527 Uzman Nursel Erdal EP-54 PERCHERON ARTERİ TIKANIKLIĞINA BAĞLI BİLATERAL PARAMEDİAN TALAMİK İNFARKT: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1539 Asistan Dr Utku Bulut EP-55 KÖTÜ PROGNOZLU BİLATERAL MEDİAL MEDÜLLER İNFARKT E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1553 Asistan Dr Mahmut Ali Osman Eryılmaz EP-56 NADİR GÖRÜLEN BİR LATERAL MEDULLER SENDROM(WALLENBERG) VARYANTI:İPSİLATERAL PERİFERİK FASİYAL PARALİZİ EŞLİK EDEN OLGU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1593 Asistan Dr ronay bozyel EP-57 KOMBİNE ORAL KONTRASEPTİF KULLANIMI VE PLAZMİN AKTİVATÖR İNHİBİTÖR MUTASYONU SAPTANAN SEREBRAL VENÖZ TROMBOZ OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1653 Uzman Burcu Gökçe Çokal EP-58 İSKEMİK İNMEYE BAĞLI İZOLE EL GÜÇSÜZLÜĞÜ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1666 Uzman HAYRİYE GÜL POLAT EP-59 TEDAVİ ALTINDA TEKRARLAYAN BİLATERAL LSA İNFARKTI:CADASIL OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1672 Uzman Armağan Varol EP-60 İNFEKTİF ENDOKARDİTE BAĞLI GELİŞEN SEPTİK EMBOLİ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1680 Yrd.Doç. H.Sabiha Türe EP-61 DELİRYUM İLE PREZENTE STROKE E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1688 Dr. CEMALİYE LORDOĞLU EP-62 SEREBRAL VENÖZ TROMBOZUN İKİ YÜZÜ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1742 Doç. dilcan kotan EP-63 DEPRESYON TANISINDA BİR YANLIŞ: BİLATERAL TALAMİK İNFARKT E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1768 Yrd.Doç. Nuri Onat Demirci EP-64 POLİMİYALJİA ROMATİKA TANILI HASTADA GELİŞEN İNME E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1795 Uzman özlem AYKAÇ EP-65 PERİMEZENSEFALİK LOKALİZASYONDAKİ SUBARAKNOİD KANAMAYA NEDEN OLAN İNTRAKRANİYAL DİSEKSİYON VAKASI E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1808 Uzman AYSUN HATİCE AKÇA KARPUZOĞLU EP-66 AŞIRI UYKULULUK HALİ VE VERTİKAL BAKIŞ KISITLILIĞININ OLDUĞU NADİR BİR VARYASYONEL ENFARKT : PERCHERON ARTER ENFARKTI E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1890 Uzman Halil Önder EP-67 GERİ DÖNÜŞÜMLÜ KOMA İLE PREZENTE OLAN NADİR BİR VAKA: PERCHERON ARTER TIKANIKLIĞINA BAĞLI GELİŞEN İSKEMİK İNME E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1911 Asistan Dr Mehmet Demir EP-68 WATERSHED İNFARKTLARINDA CİNSİYETİN RİSK FAKTÖRLERİ, ETİYOLOJİ VE PROGNOZ İLE İLİŞKİSİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1921 Uzman ayşegül akyüz EP-69 SEZERYAN SONRASI HEMİPAREZİ VE EPİLEPTİK NÖBET İLE BAŞVURAN SİNÜS VEN TROMBOZU OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1995 Uzman ÖZGÜR BOYRAZ EP-70 CHARLES BONNET SENDROMU: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
2021 Asistan Dr Mehmet Demir EP-71 İSKEMİK İNMEDE ERİTROSİT DAĞILIM GENİŞLİĞİ (RDW) İLE ERKEN DÖNEM PROGNOZ İLİŞKİSİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
2031 Asistan Dr elif söylemez EP-72 BİLİNGUAL BİREYDE İKİNCİ DİLDE GELİŞEN AFAZİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
2086 Asistan Dr Mücahid Erdoğan EP-73 HASTANEMİZDE SON 3 AY İÇERİSİNDE YATAN İSKEMİK İNME HASTALARININ ETİYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
2087 Asistan Dr ronay bozyel EP-74 AĞIRLIK ANTREMANI SONRASI OLUŞAN VERTEBROBAZİLLER ARTER DİSEKSİYONU VE LATERAL MEDÜLLER SENDROM E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
2109 Asistan Dr zehra uysal kocabaş EP-75 PULSATİL TİNNİTUS İLE PREZENTE OLAN DURAL ARTERİYOVENÖZ FİSTÜL OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
2129 Asistan Dr Dilara AKTERT AYAR EP-76 NÖROLOJİK SEMPTOMLAR İLE PREZENTE OLAN TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA OLGULARI E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
2144 Uzman elvan cevizci akkılıç EP-77 EPİLEPTİK NÖBET İLE BAŞVURAN DURAL ARTERİOVENÖZ MALFORMASYON E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
2148 Uzman Derya Taktakoğlu EP-78 İNFEKTİF ENDOKARDİT OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
2162 Uzman fatma budak acar EP-79 İNME AYIRICI TANISINDA KANSER BİRLİKTELİĞİ, İLİŞKİ VAR MIDIR YOKSA BİR KOİNSİDANS MIDIR? E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
2164 Uzman Asuman Ali EP-80 BİR “CADASIL” OLGUSU; KLİNİĞİ, MR ÖZELLİKLERİ VE GENETİK YAPISI E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1072 Uzman Semra Mungan EP-81 DİSKALKÜLİ İLE PREZENTE OLAN AKUT ANTERİOR KORPUS KALLOZUM ENFARKTI OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1088 Dr. elif sarıca darol EP-82 KANNABİOİD KULLANIMINA BAĞLI İSKEMİK İNME OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1105 Asistan Dr Fettah Eren EP-83 FİNGOLİMOD TEDAVİSİ ALTINDAKİ HASTADA GERÇEKLEŞEN İNTRASEREBRAL HEMORAJİ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1113 Uzman Semra Mungan EP-84 İSKEMİK İNME GEÇİREN HASTALARDA KANSER BİRLİKTELİĞİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1120 Dr. SELDA KESKİN GÜLER EP-85 NADİR BİR BEYİN SAPI VASKÜLER OLAYI: İNTERNUKLEER OFTALMOPLEJİ VE BİLATERAL SEREBELLER ATAKSİ BİRLİKTELİĞİ, VAKA SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1138 Asistan Dr Ezgi Yakupoğlu EP-86 YAYGIN DURAL ARTERİOVENÖZ FİSTÜL: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1198 Yrd.Doç. Hüseyin Büyükgöl EP-87 İNME HASTALARINDA RDW DÜZEYLERİNİN MORTALİTE ÜZERİNE ETKİSİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1203 Dr. elif sarıca darol EP-88 TROUSSEAU SENDROMU’NA BAĞLI SEREBRAL İSKEMİK İNME OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1205 Asistan Dr Fettah Eren EP-89 CİNSEL PERFORMANS ARTIRICI ÜRÜN KULLANMAYA BAŞLAYAN GENÇ İSKEMİK İNME: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1233 Dr. Ferda Selcuk EP-90 HAYAT KURTARICI KRANİOTOMİ, BİR MALİGN ENFARKT: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1237 Uzman fatma şimşek EP-91 EGZERSİZLE PROVAKE OLAN SPİNAL ARTERİOVENÖZ FİSTÜL E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1280 Doç. vildan yayla EP-92 İSKEMİK İNME MULTİPL ANEVRİZMA BİRLİKTELİĞİ: LOEYS-DİETZ SENDROMU ? E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1304 Uzman YEŞİM GÜZEY ARAS EP-93 İNMEYİ TAKLİT EDEN PRES OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1309 Doç. HAKAN TEKELİ EP-94 BAŞ AĞRISI YAKINMASI İLE GELEN İNME HASTASI E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1319 Asistan Dr EMİNE AVCI HÜSEYİNOĞLU EP-95 SEKONDER PARKİNSONİZM BULGULARI İLE GELEN OSLER-WEBER-RENDU SENDROMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1325 Dr. SİNAN ELİAÇIK EP-96 PRİMER İNTRAVENTRİKÜLER HEMORAJİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1335 Uzman pınar tamer EP-97 ARAKNOİD KİST İLE İLİŞKİLİ SUBDURAL KANAMA: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1344 Uzman levent öcek EP-98 SPONTAN İNTRAKRANYAL HİPOTANSİYONA BAĞLI BİLATERAL SUBDURAL HEMATOM OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1345 Uzman levent öcek EP-99 NADİR BİR SEREBRAL VENÖZ TROMBOZ NEDENİ: LOMBER PONKSİYON E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1346 Uzman levent öcek EP-100 TEK TARAFLI MEZENSEFALON İNFARKTINA BAĞLI İZOLE VERTİKAL BAKIŞ PARALİZİSİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1383 Uzman fikriye tüter yılmaz EP-101 SPİNAL ANESTEZİ SONRASI POSTERİOR REVERSİBLE ENSEFALOPATİ SENDROMU VE SUBDURAL HEMATOM GELİŞEN POSTPARTUM KADIN:OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1406 Yrd.Doç. BURHANETTİN ÇİĞDEM EP-102 MENENGİOMA SEKONDER GELİŞEN SÜPERİOR SAGİTAL SİNÜS TROMBOZU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1452 Asistan Dr Ahmet Doğucem Marangoz EP-103 RADYASYON NEKROZU OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1463 Yrd.Doç. selma yücel EP-104 MEKANİK PROTEZ KAPAKLI GEBEDE GELİŞEN İNME VE MYOKARD ENFARKTÜSÜ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1475 Uzman AYSU YETİŞ EP-105 SPİNAL ANESTEZİ SONRASI GELİŞEN AKUT SUBDURAL HEMATOM E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1522 Uzman ZEYNEP TANRIVERDİ EP-106 BAŞARILI TROMBEKTOMİ KÖTÜ PROGNOZ: İKİ OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1544 Prof. Temel Tombul EP-107 POLİARTERİTİS NODOSA’LI OLGUDA VASKÜLİT ZEMİNİNDE GELİŞEN ARKA SİSTEM İSKEMİK İNME E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1604 Yrd.Doç. Aynur YILMAZ AVCI EP-108 GUİLLEN BARRE SENDROM’LU OLGUDA LOMBER PONKSİYON SONRASI SPİNAL SUBARAKNOİD KANAMA E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1689 Dr. CEMALİYE LORDOĞLU EP-109 BAZİLLER ARTER ANEVRİZMASINA BAĞLI İZOLE ABDUSENS SİNİR PARALİZİSİ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1696 Asistan Dr murat gürsoy EP-110 VERTEBROBAZİLER DOLİKOEKTAZİ İLE İLİŞKİLİ ALTINCI KRANİAL SİNİR PARALİZİSİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1730 Uzman zeynep özözen ayas EP-111 NÖROLOJİDE ÖNEMLİ BİR BULGU: ABULİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1740 Asistan Dr derya ademoğlu EP-112 KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ YOĞUN BAKIMDAKİ SVO TECRÜBELERİMİZ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1813 Uzman Mehlika Panpallı Ateş EP-113 RİNO-ORBİTO-SEREBRAL MUKORMİKOZİS OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1824 Asistan Dr RAMAZAN AKPINAR EP-114 SANTRAL SİNİR SİSTEMİ SÜPERFİSYAL SİDEROZİSİ:OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1842 Asistan Dr SEDA BOSTAN EP-115 TEKRARLAYAN GEÇİCİ İSKEMİK ATAKLARIN BİR FORMU OLAN KAPSÜLER UYARI SENDROMU: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1871 Yrd.Doç. Turgay Demir EP-116 OLGU SUNUMU: ANJİYOİNVAZİV MUKORMİKOZA SEKONDER GELİŞEN İSKEMİK İNME VE MULTİPL KRANYAL NÖROPATİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1973 Asistan Dr HASAN HÜSEYİN KIR EP-117 BİR İNFARKT ALTI DİLE BEDEL E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
2022 Asistan Dr irem baş EP-118 GEÇ TANI KONULAN SPİNAL DURAL ARTERİOVENÖZ MALFORMASYON: İKİ OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
2042 Asistan Dr Ahmed Serkan Emekli EP-119 SİYANOTİK KONJENİTAL KALP HASTALIĞI SONUCU KRONİK HİPOKSİYE BAĞLI YAYGIN SEREBRAL VE SPİNAL VASKÜLER YAPILARDA GENİŞLEME E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
2054 Asistan Dr Özlem Mercan EP-120 BOYUNDA ŞİŞLİK VE KONTRLATERAL PAREZİ İLE BAŞVURAN OLGU: İNTERNAL JUGULER VEN TROMBOZU NEDENİYLE VENÖZ ENFARKT E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
2116 Uzman havva tuğba çelik EP-121 KUMADİNE BAĞLI SAÇLI DERİDE DÖKÜNTÜ İLE GELEN OLGU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
2125 Asistan Dr Deniz Atılgan EP-122 BİLATERAL OFTALMOPLEJİ İLE PREZENTE OLAN UNİLATERAL KAROTİKOKAVERNÖZ DURAL AV FİSTÜL OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
2135 Asistan Dr ŞAHİN İŞİK EP-123 TEKRARLAYICI SEREBRAL VEN TROMBOZU OLAN SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZİS OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
2172 Prof. İpek Midi EP-124 SPONTAN SEREBRAL VE SERVİKAL ARTER DİSEKSİYONLARI KESİTSEL ÇALIŞMA E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1034 Uzman Ersin Kasım Ulusoy EP-125 KENE SOKMASI SONRASI GELİŞEN GELİŞEN BEYİNSAPI İSKEMİK İNMESİ VE KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞ BİRLİKTELİĞİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1079 Uzman Hatice Ferhan Kömürcü EP-126 İNATÇI HIÇKIRIK İLE PREZANTE OLAN VERTEBRAL ARTER DİSEKSİYONU OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1241 Dr. Ferda Selcuk EP-127 APİKSABAN VE NÖROLOJİK KOMPLİKASYONLAR- BİR YILLIK RETROSPEKTİF ÇALIŞMA E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1246 Doç. Sibel Güler EP-128 KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA İNME İSKEMİK RİSK FAKTÖRLERİ VE İNME ALT TİPLERİNİN İNCELENMESİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1251 Asistan Dr yüksel erdal EP-129 İNME KLİNİĞİ İLE BAŞVURAN DİYABETİK ÜREMİK ENSEFALOPATİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1253 Doç. AYSEL MİLANLIOĞLU EP-130 BİLATERAL TALAMİK ENFARKT İLE PREZENTE OLAN SİNÜS VEN TROMBOZLU 5 OLGUNUN ANALİZİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1393 Uzman Aslı Aksoy Gündoğdu EP-131 PÜR SES KISIKLIĞI İLE PREZENTE OLAN LATERAL MEDULLAR SENDROMLU BİR OLGU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1403 Yrd.Doç. BURHANETTİN ÇİĞDEM EP-132 AKUT ENSEFALOPATİ TABLOSUYLA GELEN CADASIL OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1493 Uzman ismet üstün EP-133 DEPRESİF BULGULAR İLE PREZENTE OLAN SANTRAL SİNİR SİSTEMİ VASKÜLİTİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1506 Uzman Neslihan Eşkut EP-134 SEREBROVASKÜLER HASTALIK NEDENİYLE WARFARİN KULLANAN HASTALARDA TERAPOTİK ARALIKTA OLMA ORANININ (TTR) DEĞERLENDİRİLMESİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1566 Doç. vildan yayla EP-135 İSKEMİK İNME HASTALARINDA TOAST, CCS VE ASCO ETİYOLOJİK SINIFLAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1567 Doç. vildan yayla EP-136 KAROTİKO-KAVERNÖZ FİSTÜL-ENDOVASKÜLER GİRİŞİM: ÜÇ OLGU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1630 Asistan Dr Fatma Gülhan Şahbaz EP-137 DARBE SONRASI GELİŞEN POST TRAVMATİK SEREBRAL VAZOSPAZM OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1637 Asistan Dr Hanife Küçükyıldız EP-138 REVERSİBLE SEREBRAL VAZOKONSTRUKSİYON SENDROMU VE SAK BİRLİKTELİĞİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1676 Asistan Dr Can Çubuk EP-139 SPİNAL ANESTEZİ SONRASI GELİŞEN İNTRAKRANİAL HEMORAJİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1804 Uzman özlem AYKAÇ EP-140 MİTRAL KAPAK REPLASMANI SONRASI TROMBOASPİRASYON YAPILAN BİR VAKADA REKANALİZASYON SONRASI GELEN MATERYAL HER ZAMAN BİR PIHTI MIDIR? E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
2071 Doç. Özlem Çokar EP-141 BİR OLGU NEDENİYLE “CAPSULAR WARNİNG SYNDROME” E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
2110 Asistan Dr zehra uysal kocabaş EP-142 HAVA AMBULANSI İLE İL DIŞINDAN KABUL EDİLEN AKUT İSKEMİK İNME VAKASI E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1429 Yrd.Doç. Nesrin Helvacı Yılmaz EP-143 İNTRAVENÖZ TROMBOLİTİK TEDAVİSİ ALTINDA KONTRLATERAL HEMİSFERDE AKUT İNFARKT GELİŞİMİ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1571 Asistan Dr zeynep ezgi balçık EP-144 GEÇİCİ İSKEMİK ATAKTA LEZYON VARLIĞINA ETKİLİ FAKTÖRLER E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1096 Uzman duygu aksoy EP-145 KAPSİASİN İLE İLİŞKİLİ OLABİLECEK GEÇİCİ GLOBAL AMNEZİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1585 Uzman Hande Sarıahmetoğlu EP-146 VASA VASORUM İLE REKANALİZE OLAN OKLÜDE INTERNAL KAROTİS ARTER: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1591 Doç. ERDEM YAKA EP-147 VERTEBRAL ARTER REVASKÜLARİZASYONU: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1642 Doç. ERDEM YAKA EP-148 KARDİYAK TROMBÜS OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1728 Uzman yıldız arslan EP-149 SEREBRAL VASKÜLİT TANISI; İKİ OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1778 Asistan Dr mahir yusifov EP-150 SEREBRAL AMİLOİD ANJİOPATİ VE İNTRASEREBRAL HEMORAJİ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1846 Uzman Ülgen Yalaz Tekan EP-151 İLERİ YAŞ İNTRAVENÖZ TROMBOLİTİK TEDAVİYE ENGEL Mİ ? E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1928 Dr. tuğba uyar EP-152 GEBELİKTE SİNUS VEN TROMBOZU: SUBAKUT BİR TABLO MU ? ÖNCÜLÜK EDEN POSTERİOR REVERSİBLE ENSEFALOPATİ SENDROMU MU? : TARTIŞILMASI GEREKEN BİR VAKA E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1061 Yrd.Doç. HİKMET SAÇMACI EP-153 HEMİBALLİSMUS İLE PREZENTE OLAN YENİ TANI DİABET VAKASI E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1112 Yrd.Doç. YILMAZ İNANÇ EP-154 AKUT İSKEMİK İNME İLE PREZENTASYON GÖSTEREN VE AİLE ÖYKÜSÜ OLAN FAHR HASTALIĞI OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1268 Uzman irem yıldırım EP-155 İSKEMİK SEREBROVASKÜLER OLAYDA HASTALIK CİDDİYETİNİ BELİRLEMEDE KAN NÖTROFİL/LENFOSİT VE PLATELET/LENFOSİT ORANININ ÖNEMİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1356 Asistan Dr Ezgi Yakupoğlu EP-156 AKUT İSKEMİK İNME HASTALARINDA NÖTROFİL LENFOSİT ORANI E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1375 Uzman SULTAN ÇAĞIRICI EP-157 SUBARAKNOİD KANAMA ETYOLOJİSİNDE AKILDA TUTULMASI GEREKEN BİR TANI: SEREBRAL VENÖZ SİNÜS TROMBOZU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1378 Uzman Armağan Varol EP-158 BARTIN DEVLET HASTANESİNDE INTRAVENÖZ TROMBOLİTİK TEDAVİ TECRÜBESİ: OLGU SUNUMLARI E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1421 Asistan Dr seda koşak EP-159 SERVİKAL ARTER DİSEKSİYONLARINDA KLİNİK VE RADYOLOJİK ÖZELLİKLER E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1449 Asistan Dr Emrah AĞDERE EP-160 RİSPERİDON KULLANIMINA BAĞLI SEREBRAL VAZOKONSTRİKSİYON; OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1466 Asistan Dr Musa Temel EP-161 GENÇ YAŞ İSKEMİK İNME OLGUSUNDA SERBEST-YÜZEN(FREE-FLOATİNG) TROMBÜS E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1480 Uzman Faik İlik EP-162 BÜYÜK ARTER ATEROSKLEROZU VE LAKÜNER AKUT İSKEMİK İNMELERDE ASETİLSALİSİLİK+KLOPİDOGREL TEDAVİSİ İLE ASETİLSALİSİLİK+ENOKSAPARİN TEDAVİSİNİN HASTANEDE YATIŞ SÜRESİ İÇERİSİNDE KIYASLANMASI E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1626 Asistan Dr derya selcuk EP-163 DÜŞÜK NIHSS YA DA HIZLA DÜZELEN NÖROLOJİK BULGULAR TROMBOLİTİK TEDAVİYE ENGEL MİDİR? E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1670 Yrd.Doç. ahmet tüfekçi EP-164 55 YAŞ ALTI GENÇ İSKEMİK İNMELİ HASTALARDA VİTAMİN D DÜZEYİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1708 Uzman yıldız arslan EP-165 GEÇİCİ İSKEMİK ATAK ETYOLOJİK ARAŞTIRMASINDA HOLTER EKG’NİN ÖNEMİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1889 Uzman zeynep özözen ayas EP-166 GENÇ İSKEMİK İNMELİ HASTALARDA PATENT FORAMEN OVALE E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1900 Uzman elif gökçal EP-167 AKUT İSKEMİK İNME HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU SIKLIĞI VE ZAMANSAL İLİŞKİSİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1908 Uzman Mehmet Balal EP-168 METİL ALKOL İNTOKSİKASYONU VE NÖROLOJİK TUTULUM; OLGU SERİSİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1996 Yrd.Doç. Özge Arıcı Düz EP-169 SANTRAL KATATER AYRILMASI İLE İLİŞKİLİ SEREBRAL HAVA EMBOLİSİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
2011 Asistan Dr Gülnar İbrahimova EP-170 İNTRASEREBRAL KANAMALARDA UZUN DÖNEM PROGNOZ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
2096 Uzman deniz kamacı şener EP-171 İSKEMİK İNME GEÇİREN HASTALARDA MONOSİT/LENFOSİT , NÖTROFİL/LENFOSİT, TROMBOSİT/LENFOSİT ORANLARININ KLİNİK PROGNOZU BELİRLEMEDEKİ ROLÜ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
2124 Prof. Mehmet akif Topçuoğlu EP-172 AKUT İSKEMİK İNMEDE İNTRAKRANİAL İNTERNAL KAROTİS ARTER KALSİFİKASYONU VE İNTRAVENÖZ TROMBOLİTİK TEDAVİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
2136 Asistan Dr Fettah Eren EP-173 AKUT İSKEMİK İNMEDE İNTRAVENÖZ TROMBOLİTİK TEDAVİ UYGULANAN HASTALARIN KLİNİK VE RADYOLOJİK ÖZELLİKLERİ, PROGNOZ VE KOMPLİKASYON DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1255 Uzman Dilek AĞIRCAN EP-174 MARCUS GUNN FENOMENİ E_POSTER SUNUM Çocuk Nörolojisi
1347 Uzman pınar tamer EP-175 NEKROTİZAN RETİNİT İLE PRESENTE OLAN HIZLI GİDİŞLİ SUBAKUT SKLEROZAN PANANSEFALİT: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Çocuk Nörolojisi
1580 Asistan Dr zeynep ezgi balçık EP-176 KARBONMONOKSİT İNTOKSİKASYONU VE GEÇ NÖROLOJİK SENDROM E_POSTER SUNUM Davranış Nörolojisi
1645 Asistan Dr Salim Taner GÖZÜKIZIL EP-177 GEÇİCİ GLOBAL AMNEZİ TANISI İLE TAKİP EDİLEN HASTALARIN KLİNİK VE RADYOLOJİK ÖZELLİKLERİ E_POSTER SUNUM Davranış Nörolojisi
1774 Uzman zeynep özözen ayas EP-178 İDİOPATİK HİPOPARATİROİDİZME BAĞLI NÖROPSİKİYATRİK BULGULAR E_POSTER SUNUM Davranış Nörolojisi
1913 Uzman ÜNAL ÖZTÜRK EP-179 PSİKOTİK BULGULARLA SEYREDEN HASHİMOTO ENSEFALOPATİSİ E_POSTER SUNUM Davranış Nörolojisi
2005 Asistan Dr Gülşen Yunisova EP-180 ENDER GÖRÜLEN TEDAVİ EDİLEBİLİR LİPİT DEPO HASTALIĞI: SEREBROTENDİNOZ KSANTAMATOZİS, ÜÇ OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Davranış Nörolojisi
1107 Yrd.Doç. YILMAZ İNANÇ EP-181 İLERLEYİCİ KOGNİTİF BOZUKLUKLA BAŞLANGIÇ GÖSTEREN HEPATİK ENSEFALOPATİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Demans
1300 Uzman BUKET NİFLİOĞLU EP-182 KORTİKAL KÖRLÜK İLE PREZENTE OLAN CREUTZFELDT-JAKOB HASTALIĞI OLGUSU E_POSTER SUNUM Demans
1762 Doç. banu özen barut EP-183 FRONTOTEMPORAL DEMANS KLİNİĞİ İLE BAŞVURAN BİR FAHR OLGUSU E_POSTER SUNUM Demans
1764 Uzman Aylin Reyhani EP-184 SPORADİK CREUTZFELDT-JACOB HASTALIĞI: ÜÇ OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Demans
1806 Uzman gözde nur doğan EP-185 14.3.3 PROTEİN NEGATİF JAKOB-CREUTZFELDT OLGUSU E_POSTER SUNUM Demans
1956 Asistan Dr Mehmet Demir EP-186 FRONTOTEMPORAL DEMANS TANISI İLE TAKİP EDİLEN CREUTZFELDT-JACOB OLGUSU E_POSTER SUNUM Demans
1051 Doç. Şevki Şahin EP-187 SARKOPENİSİ OLAN VE OLMAYAN ALZHEİMER HASTALARINDA NÖTROFİL / LENFOSİT ORANI E_POSTER SUNUM Demans
1328 Yrd.Doç. Nesrin Helvacı Yılmaz EP-188 İZOPRİNOZİNDEN FAYDA GÖREN GEÇ BAŞLANGIÇLI SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALİT OLGUSU E_POSTER SUNUM Demans
1059 Asistan Dr Fettah Eren EP-189 MELKERSSON ROSENTHAL SENDROMU KLİNİK ÖZELLİKLERİ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Diğer
1126 Uzman Semra Mungan EP-190 METASTATİK AKCİĞER KANSERİNİN İLK BULGUSU OLARAK AKUT İZOLE ABDUCENS PARALİZİSİ E_POSTER SUNUM Diğer
1129 Dr. elif sarıca darol EP-191 LEPTOMENİNGEAL KARSİNOMATOZİS VAKASI E_POSTER SUNUM Diğer
1155 Uzman tuğçe toptan EP-192 PRES VE OCCULOMOTOR SİNİR PARALİZİSİ BİRLİKTELİĞİ E_POSTER SUNUM Diğer
1161 Uzman özcan demetgül EP-193 TORAKAL ABSE OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Diğer
1200 Uzman EFDAL AKKAYA EP-194 GLİOMATOZİS SEREBRİ OLGUSU; MRG VE MRSPECT BULGULARI E_POSTER SUNUM Diğer
1373 Asistan Dr Gizem ENGİN GÜL EP-195 SUBAKUT KOMBİNE DEJENERASYONLU BİR OLGUDA BERİBERİ BİRLİKTELİĞİ E_POSTER SUNUM Diğer
1408 Asistan Dr Zekiye Ülger EP-196 POLİNÖROPATİ İLE SEYREDEN BİR WERNİCKE ENSEFALOPATİSİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Diğer
1426 Asistan Dr Salim Taner GÖZÜKIZIL EP-197 ÇOK NADİR ENSEFALOPATİ TÜRÜ MELAS: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Diğer
1435 Asistan Dr helin cansu serindağ EP-198 ASİMETRİK AĞRILI RADİKÜLONEVRİTLE PREZENTE BİR NÖROBORELYOZ OLGUSU E_POSTER SUNUM Diğer
1454 Uzman şennur delibas kati EP-199 DİFFÜZ B HÜCRELİ LENFOMANIN EKSTRANODAL TUTULUMU: ATİPİK BİR PARAPAREZİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Diğer
1518 Uzman nuray bilge EP-200 TEDAVİYE DİRENÇLİ AMAN SENDROMU: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Diğer
1561 Yrd.Doç. Yasemin Ünal EP-201 PROSTAT KARSİNOMUNUN NADİR METASTAZI OLAN SPİNAL METASTAZ E_POSTER SUNUM Diğer
1698 Uzman tuba cerrahoğlu şirin EP-202 PLATİN TABANLI KEMOTERAPİ ALAN ENDOMETRİUM KANSERLİ HASTADA AFAZİ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Diğer
1709 Asistan Dr Atak Karabacak EP-203 CİNSEL İLİŞKİ SONRASI OLUŞAN GEÇİCİ GLOBAL AMNEZİ E_POSTER SUNUM Diğer
1715 Uzman nuray bilge EP-204 OMUZ DİSLOKASYONU SONRASI GELİŞEN AKSİLLER SİNİR HASARI E_POSTER SUNUM Diğer
1721 Asistan Dr BURAK GÜREL EP-205 BEHÇET HASTASINDA ENSE SERTLİĞİNİ TAKLİT EDEN ATLANTO-AKSİYEL APSE OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Diğer
1787 Uzman tuba cerrahoğlu şirin EP-206 FARKLI NÖROLOJİK YAKINMALARLA GENEL NÖROLOJİ POLİKLİNİĞİMİZE BAŞVURAN OLGULARDA POSTURAL TAŞİKARDİ SENDROMU VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI - BİR ÖN ÇALIŞMA E_POSTER SUNUM Diğer
1829 Yrd.Doç. muhammed nur ögün EP-207 ATİPİK KLİNİK BAŞLANGIÇLI HERPES SİMPLEKS ENSEFALİTİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Diğer
1964 Asistan Dr TAYLAN ALTIPARMAK EP-208 İMMUNSUPRESYONU OLAN BİR OLGUDA MULTİPL SEPTİK İNTRAKRANİYAL ABSE GELİŞİMİ E_POSTER SUNUM Diğer
1971 Doç. ÖZLEM KAYIM-YILDIZ EP-209 WHİPPLE CERRAHİSİ SONRASI GELİŞEN WERNİCKE ENSEFALOPATİSİ E_POSTER SUNUM Diğer
2003 Uzman EMİNE TAŞKIRAN EP-210 SKOLYOZ CERRAHİSİNDE İNTRAOPERATİF NÖROFİZYOLOJİK MONİTORİZASYON DEĞİŞİKLİKLERİNİN ÖNEMİ E_POSTER SUNUM Diğer
2007 Doç. vildan yayla EP-211 AKUT AĞRILI NÖROPATİ İLE PREZENTE OLAN CHURG-STRAUSS SENDROMU E_POSTER SUNUM Diğer
2038 Asistan Dr YEŞİM KAYKI EP-212 PARAPAREZİ İLE BAŞVURAN NÖROBRUSELLOZ OLGUSU E_POSTER SUNUM Diğer
1071 Uzman Semra Mungan EP-213 ERİŞKİNDE NADİR GÖRÜLEN BİR GENETİK DEMYELİNİZASYON: METAKROMATİK LÖKODİSTROFİ OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Diğer
1360 Asistan Dr burcu karpuz EP-214 EV YAPIMI BALIK KONSERVESİ İLE ORTAYA ÇIKAN BİR BOTULİZM OLGUSU E_POSTER SUNUM Diğer
1464 Yrd.Doç. selma yücel EP-215 NADİR BİR GUİLLAİN-BARRE SENDROMU VARYANTI: FASİYAL DİPLEJİ PARESTEZİ E_POSTER SUNUM Diğer
1550 Asistan Dr YAPRAK ÖZÜM ÜNSAL EP-216 OTONOMİK DİSFONKSİYON İLE PREZENTE OLAN BİR PLAZMA HÜCRE DİSKRAZİSİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Diğer
1578 Asistan Dr Didem Altıparmak EP-217 MULTİPLE SKLEROZU TAKLİT EDEN BİR FABRY HASTALIĞI VAKASI E_POSTER SUNUM Diğer
1607 Asistan Dr YAPRAK ÖZÜM ÜNSAL EP-218 NÖROBRUSELLOZ OLGUSU E_POSTER SUNUM Diğer
1649 Asistan Dr Özlem Mercan EP-219 GUİLLAİN BARRE SENDROMUNU TAKLİT EDEN SPONDİLODİSKİT OLGUSU E_POSTER SUNUM Diğer
1664 Asistan Dr Berra Ozberk EP-220 LYME HASTALIĞI OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Diğer
1714 Uzman nuray bilge EP-221 FIÇIDAKİ ADAM SENDROMU: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Diğer
1716 Asistan Dr Baki Doğan EP-222 LEPTOMENİNGEAL KARSİNÖMATOZİS İLE PREZENTE OLAN MİDE ADENOKARSİNOM OLGUSU E_POSTER SUNUM Diğer
1741 Uzman Onur Serdar Gençler EP-223 BAŞ AĞRISI VE EPİLEPTİK NÖBET İLE PREZENTE OLAN RÜTÜRE DERMOİD KİST VAKASI E_POSTER SUNUM Diğer
1743 Asistan Dr Mücahid Erdoğan EP-224 ERİŞKİN YAŞTA GÖRÜLEN AKUT NEKROTİZAN ENSEFALİT OLGUSU E_POSTER SUNUM Diğer
1749 Uzman EYLEM SAYILGAN BARBİN EP-225 ACİL SERVİSTE NÖROLOJİK KONSÜLTASYON ENDİKASYONLARI-RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA E_POSTER SUNUM Diğer
1814 Uzman YEŞİM GÜZEY ARAS EP-226 HIÇKIRIK İLE PREZENTE OLAN AKTİF TBC : BİR OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Diğer
1953 Asistan Dr Mehmet Demir EP-227 İMMUNKOMPETAN HASTADA GELİŞEN KRİPTOKOK MENENJİTİ E_POSTER SUNUM Diğer
1957 Asistan Dr Mehmet Demir EP-228 ALZHEİMER TİP DEMANS İLE TAKİP EDİLEN NÖROSİFİLİZ OLGUSU E_POSTER SUNUM Diğer
1963 Uzman zerin özaydın aksun EP-229 NÖROBRUSELLOZ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Diğer
2082 Asistan Dr Handan Kaya EP-230 LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI GELİŞEN DUYUSAL CİDP OLGUSU E_POSTER SUNUM Diğer
2106 Asistan Dr Vedat Ataman Serim EP-231 ERİŞKİN SPORADİK HİPOKALEMİK PARALİZİ VAKA SUNUMU E_POSTER SUNUM Diğer
2156 Uzman fatma budak acar EP-232 GENÇ İNME AYIRICI TANISINDA NADİR BİR PREZENTASYON OLARAK CADASIL E_POSTER SUNUM Diğer
1641 Yrd.Doç. Şule Aydın Türkoğlu EP-233 İATROJENİK BİLATERAL STRİOPALLİDODENTAT KALSİNOZİS: ÜÇ OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Diğer
2051 Prof. halil atılla idrisoglu EP-234 OBESİTE OPERASYONUNDAN SONRA GÖRÜLEN NÖROLOJİK KOMPLİKASYONLAR E_POSTER SUNUM Diğer
2055 Uzman Mecbure Nalbantoğlu EP-235 SENKOPLARDA ELEKTROENSEFALOGRAFİ İNCELEMESİNİN YERİ E_POSTER SUNUM EEG
1218 Yrd.Doç. Derya Durusu Emek Savaş EP-236 TÜRKÇEDE SÖZCÜK-ANLAM İŞLEMLENMESİ SÜRECİNDE DELTA OSİLASYONLARININ ROLÜ VE DELTA FAZ KİLİTLENMESİ E_POSTER SUNUM EEG
1219 Yrd.Doç. Derya Durusu Emek Savaş EP-237 AMNESTİK VE PARKİNSON HASTALIĞI HAFİF KOGNİTİF BOZUKLUK OLGULARINDA DUYUSAL VE KOGNİTİF İŞLEMLENME FARKLILIK GÖSTERİR: GÖRSEL DUYUSAL-UYARILMIŞ-OSİLASYON VE OLAYA-İLİŞKİN-OSİLASYON ÇALIŞMASI E_POSTER SUNUM EEG
2060 Prof. Temel Tombul EP-238 HASHİMATO ENSEFALOPATİSİ: AKUT KONFUZYONEL TABLO VE LEVOTİROKSİNE HIZLI YANIT E_POSTER SUNUM EEG
1080 Uzman Hatice Ferhan Kömürcü EP-239 FIÇIDAKİ ADAM SENDROMU OLGUSU VE LİTERATÜRÜN DEĞERLENDİRİLMESİ E_POSTER SUNUM EMG
1772 Yrd.Doç. Aynur YILMAZ AVCI EP-240 HAFİF KARPAL TUNEL SENDROMU TANISINDA KOMBİNE DUYSAL İNDEX E_POSTER SUNUM EMG
1067 Uzman özcan demetgül EP-241 EPİLEPSİA PARSİYALİS KONTİNUA OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Epilepsi
1086 Dr. elif sarıca darol EP-242 PARSİYEL MOTOR STATUSLU BİR OLGU E_POSTER SUNUM Epilepsi
1127 Yrd.Doç. burç esra şahin EP-243 LAKOZAMİD KULLANIMINA BAĞLI LÖKOPENİ E_POSTER SUNUM Epilepsi
1177 Dr. veysi tabak EP-244 YAŞLI HASTADA BİLİNÇ BULANIKLIĞI; HİPONATREMİ :OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Epilepsi
1226 Dr. elif sarıca darol EP-245 GEÇ TANI ALAN SICAK SU EPİLEPSİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Epilepsi
1552 Yrd.Doç. Yasemin Ünal EP-246 POSTİKTAL BİLATERAL AKSİLLER NÖROPATİ E_POSTER SUNUM Epilepsi
1572 Doç. vildan yayla EP-247 NÖBETLE PREZENTE OLAN POSTERİOR REVERSİBLE ENSEFALOPATİ SENDROMU E_POSTER SUNUM Epilepsi
1639 Uzman seyda erdoğan EP-248 LAMOTRİJİN TEDAVİSİ İLE İLİŞKİLİ LENFADENOPATİ E_POSTER SUNUM Epilepsi
1668 Uzman EFDAL AKKAYA EP-249 FRONTAL LOB EPİLEPSİ: BİR OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Epilepsi
1687 Asistan Dr TUĞÇE KIZILAY EP-250 JENERALİZE TONİK KLONİK NÖBETLERİN NADİR BİR NEDENİ, FAHR HASTALIĞI E_POSTER SUNUM Epilepsi
1775 Uzman zahide mail gürkan EP-251 NON KONVULSİF STATUS EPİLEPSTİKUS İLE GELEN SUBEPANDİMAL HETEROTOPİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Epilepsi
1831 Yrd.Doç. muhammed nur ögün EP-252 KONVERSİYON BOZUKLUĞU İLE TAKİP EDİLEN BİR TODD PARALİZİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Epilepsi
2102 Uzman Mecbure Nalbantoğlu EP-253 POSTPARTUM EKLAMPSİYE BAĞLI ATİPİK POSTERİOR REVERSİBLE ENSEFALOPATİ SENDROMU E_POSTER SUNUM Epilepsi
1046 Asistan Dr mehmet fatih göl EP-254 BANT HETEROTOPİ VE LENNOX GASTAUT SENDROMU: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Epilepsi
1168 Dr. gökhan evcili EP-255 BEYİN TÜMÖRÜ OPERASYONU SONRASI GELİŞMİŞ FARKLI TİPTEKİ KATAMENİAL EPİLEPSİ OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Epilepsi
1231 Asistan Dr cem bölük EP-256 AKUT İNME ŞÜPHESİYLE TROMBOLİTİK TEDAVİYE YÖNLENDİRİLEN BİR STATUS EPİLEPTİKUS OLGUSU E_POSTER SUNUM Epilepsi
1397 Uzman Özgül Ocak EP-257 PREGABALİN İLİŞKİLİ NEGATİF MYOKLONİK ENSEFALOPATİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Epilepsi
1437 Asistan Dr helin cansu serindağ EP-258 FASİYAL ANJİOMUN EŞLİK ETMEDİĞİ LEPTOMENİNGEAL ANJİOMATOZ: STURGE WEBER TİP 3 E_POSTER SUNUM Epilepsi
1548 Asistan Dr gökçen hatipoğlu EP-259 PARRY ROMBERG SENDROMLU BİR OLGU E_POSTER SUNUM Epilepsi
1790 Asistan Dr mehmet fatih göl EP-260 NÖROPSİKİYATRİK SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS VE SÜPER REFRAKTER STATUS EPİLEPTİKUS: NADİR GÖRÜLEN BİR OLGU E_POSTER SUNUM Epilepsi
1951 Uzman aygül tantik pak EP-261 İLAÇSIZ EPİLEPSİ TANILI GEBE HASTALARIN PROGRESLERİ E_POSTER SUNUM Epilepsi
2053 Uzman Güneş Altıokka Uzun EP-262 EPİLEPTİK NÖBET İLE PREZENTE OLAN ATİPİK BEYİN APSESİ VE SEKONDER İNME BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Epilepsi
2083 Uzman ferda ilgen uslu EP-263 KARBAMAZEPİN KULLANIMI İLE ALOPESİ GELİŞEN KADIN HASTA E_POSTER SUNUM Epilepsi
1293 Asistan Dr Fettah Eren EP-264 EPİLEPSİ HASTALARINDA; HASTALIK FARKINDALIĞI, EPİLEPTİK KAYGI VE UYKU KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ E_POSTER SUNUM Epilepsi
1299 Uzman Neslihan Eşkut EP-265 AIDS İLİŞKİLİ PML, PARADOKSAL IRIS: EPİLEPTİK NÖBETLERLE PREZENTE OLAN BİR OLGU E_POSTER SUNUM Epilepsi
1529 Asistan Dr Ayşe Özüdoğru EP-266 DİRENÇLİ EPİLEPSİLERDE VAGAL SİNİR STİMÜLASYONU SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ E_POSTER SUNUM Epilepsi
1679 Yrd.Doç. H.Sabiha Türe EP-267 ZOR BİR AYRIM: EPİLEPSİ VE AFAZİ, İKTAL Mİ? POSTİKTAL Mİ? E_POSTER SUNUM Epilepsi
1852 Dr. tuğba uyar EP-268 ÇOK ENDER RASTLANAN NÖBET TETİKLETİCİ FAKTÖR: DELİ BAL E_POSTER SUNUM Epilepsi
1245 Uzman Sezgin KEHAYA EP-269 WERNİCKE AFAZİSİ İLE PREZENTE NONKONVULZİF STATUS EPİLEPTİKUS: İKİ OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Epilepsi
1467 Uzman devran suer EP-270 NADİR GÖRÜLEN BİR OLGU: DYKE-DAVİDOFF-MASSON SENDROMU E_POSTER SUNUM Epilepsi
2041 Yrd.Doç. HİKMET SAÇMACI EP-271 ENDOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜ UYGULAMASI SONRASI GELİŞEN EPİLEPTİK NÖBET E_POSTER SUNUM Epilepsi
2089 Asistan Dr Aygül Güneş EP-272 ENSEFALİT SONRASI KLÜVER-BUCY SENDROMU VE DİRENÇLİ EPİLEPTİK NÖBET : OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Epilepsi
1069 Uzman Semra Mungan EP-273 DİYABETES MELLİTUS’A BAĞLI HEMİKORE OLGUSU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
1482 Uzman havva meltem mutlucan EP-274 HİPERGLİSEMİK NONKETOTİK HEMİBALLİSMUS E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
1502 Uzman BUKET NİFLİOĞLU EP-275 AİLESEL FAHR HASTALIĞI OLGUSU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
1582 Prof. Orhan Deniz EP-276 AKUT HEMİKOREYLE PREZENTE OLAN NONKETOTİK HİPERGLİSEMİ E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
2142 Asistan Dr HASAN HÜSEYİN KIR EP-277 SUBTALAMİK İNFARKT NEDENLİ HEMİBALLİSMUS OLGUSU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
1047 Doç. Yıldız Değirmenci EP-278 PARKİNSON HASTALIĞINDA SİYALORE TEDAVİSİ: ULTRASON KILAVUZLUĞUNDA PAROTİS BEZİNE BOTULİNUM TOKSİN UYGULAMASI E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
1182 Yrd.Doç. Hüseyin Büyükgöl EP-279 İNME SONRASI HOMOLATERAL EXTREMİTE SİNKİNEZİ E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
1337 Asistan Dr gökçen hatipoğlu EP-280 NÖROAKANTOSİTOZLU BİR OLGU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
1382 Uzman fikriye tüter yılmaz EP-281 PAROKSİSMAL KİNEZİJENİK DİSKİNEZİ:OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
1389 Uzman fikriye tüter yılmaz EP-282 FAHR HASTALIĞINA BAĞLI DOPAMİNERJİK TEDAVİ YANITLI PARKİNSONİZM OLGUSU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
1455 Uzman devran suer EP-283 BAZAL GANGLİON LOKALİZASYONUNDA GENİŞLEMİŞ PERİVASKÜLER ALANA SEKONDER ORTAYA ÇIKAN KORE OLGUSU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
1780 Asistan Dr ZEYNEP ECE KAYA EP-284 SPİNOSEREBELLAR ATAKSİ 17: NADİR GÖRÜLEN BİR ATAKSİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
1939 Asistan Dr Vedat Ataman Serim EP-285 ORAL MEDİKAL TEDAVİYE DİRENÇLİ HEMİFASİYAL SPAZM VE TRİGEMİNAL NEVRALJİ BİRLİKTELİĞİ E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
1960 Asistan Dr Mehmet Demir EP-286 PARKİNSON HASTALARINDA ERİTROSİT DAĞILIM GENİŞLİĞİ (RDW E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
1978 Doç. Yıldız Değirmenci EP-287 HOLMES TREMORU: BİR OLGU EŞLİĞİNDE TERAPÖTİK YAKLAŞIMIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
1999 Asistan Dr irem baş EP-288 EDİNSEL HEPATOSEREBRAL DEJENERASYON VE SEKONDER PARKINSONIZM OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
2134 Uzman Abidin Erdal EP-289 FAHR HASTALIĞI VE NÖROFİBROMATOZİS TİP-1 BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
1040 Asistan Dr Fettah Eren EP-290 GADOLİNYUM İÇEREN KONTRAST MADDE SONRASI GELİŞEN HİPERKİNETİK HAREKET BOZUKLUĞU: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
1043 Doç. Yıldız Değirmenci EP-291 İDRAR YOLU ENFEKSİYONU İLE İNDÜKLENEN AKUT JENERALİZE BALLİSMUS VE SEFALOSPORİN CEVABI E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
1289 Uzman Neslihan Eşkut EP-292 BİLATERAL PARKİNSONİZM BULGULARI İLE PREZENTE OLAN EDİNSEL HEPATOLENTİKÜLER DEJENERASYON-KRONİK KARACİĞER HASTALIĞI: İKİ OLGU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
1298 Uzman BUKET NİFLİOĞLU EP-293 ESANSİYEL TREMOR VE TREMOR DOMİNANT PARKİNSON HASTALARINDA NÖROPSİKOLOJİK SEMPTOMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
1312 Uzman esra eruyar EP-294 DİYABETE BAĞLI AĞRIYAN AYAKLAR OYNAYAN PARMAKLAR SENDROMU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
1433 Asistan Dr çağan polat EP-295 GAUCHER HASTALIĞINDA PARKİNSONİSM GELİŞİMİ :OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
1519 Uzman fikriye tüter yılmaz EP-296 AMANTADİN TEDAVİSİ İLE TAM DÜZELEN VASKÜLER HEMİKORE OLGUSU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
1537 Yrd.Doç. Yasemin Ünal EP-297 PARKİNSON HASTALIĞINDA KOGNİTİF TUTULUM E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
1754 Uzman Miraç Ayşen Ünsal EP-298 OLGU SUNUMU: HUZURSUZ GENİTAL SENDROMU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
1864 Uzman Aslı Aksoy Gündoğdu EP-299 HEMİPARKİNSON-HEMİATROFİ SENDROMLU BİR OLGU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
1877 Uzman Şerife Neşe Erdoğan EP-300 HUZURSUZ BACAK SENDROMUNUN FİBROMİYALJİ SENDROMU İLE İLİŞKİSİ E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
2145 Uzman Neslihan Eşkut EP-301 İDİOPATİK PARKİNSON VE PARKİNSON PLUS HASTALARINDA NÖTROFİL/LENFOSİT ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
1278 Doç. Yeşim Sücüllü Karadağ EP-302 TÜRKİYE’DE HUNTİNGTON HASTALIĞI: TÜRKÇE VE İNGİLİZCE LİTERATÜRÜ DERLEMESİ E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
1891 Uzman Halil Önder EP-303 FRONTAL LOB ENFARKTINA BAĞLI GELİŞEN PARKİNSONİAN TREMOR E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
1030 Uzman Ersin Kasım Ulusoy EP-304 İLK SEMPTOMU EPİLEPTİK NÖBET OLAN MULTİPL SKLEROZ: 2 VAKA ÖRNEĞİ E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
1412 Uzman ELİF UNAL EP-305 BİR DEMİYELİNİZAN HASTALIK OLGUSU- TNF- α BLOKERLERİNİN KULLANIMI İLE İLİŞKİLİ Mİ? E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
1436 Asistan Dr gökçen hatipoğlu EP-306 FİNGOLİMOD TEDAVİSİ İLE ORTAYA ÇIKAN ŞİDDETLİ DİSPNE: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
1465 Yrd.Doç. selma yücel EP-307 ANKİLOZAN SPONDİLİT VE MS BENZERİ SENDROM BİRLİKTELİĞİ:OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
1530 Yrd.Doç. vedat çilingir EP-308 AĞIR SEYİRLİ NÖROMİYELİTİS OPTİKA OLGUSU E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
1565 Yrd.Doç. Gülin Sünter EP-309 FİNGOLİMOD TEDAVİSİ ESNASINDA ORTAYA ÇIKAN ZONA ZOSTER ENFEKSİYON OLGUSU E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
1767 Yrd.Doç. emir ruşen EP-310 CHARCOT-MARİE-TOOTH HSMN, MULTİPL SKLEROZ VE VASKÜLİT BİRLİKTELİĞİ E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
1773 Uzman zahide mail gürkan EP-311 ATİPİK DEMİYELİNİZAN HASTALIK: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
1781 Asistan Dr Mehmet Demir EP-312 MULTİFAZİK SEYİRLİ ERİŞKİN TİP AKUT DİSSEMİNE ENSEFALOMİYELİT OLGUSU E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
1038 Asistan Dr Fettah Eren EP-313 BENİGN KAFA İÇİ HİPERTANSİYONU VE MULTİPL SKLEROZ: İKİ FARKLI NÖROLOJİK HASTALIĞIN BİRLİKTELİĞİ TESADÜFİ MİDİR? OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
1141 Uzman ırmak başpınar EP-314 İÇ EGE BÖLGESİNDE YAŞAYAN MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA DİYETLE PROTEİN VE VİTAMİN ALIMININ PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİ E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
1394 Asistan Dr Çağla Erdoğan EP-315 PNÖMOKOK AŞISI SONRASI ATAKLA BAŞVURAN MULTİPLE SKLEROZ OLGUSU E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
2078 Uzman özlem selçuk EP-316 AKUT İNME BENZERİ KLİNİKLE PREZENTE OLAN BİR MS OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
2128 Uzman sami ömerhoca EP-317 NÖROMİYELİTİS OPTİKA TANILI OLGUDA PLAZMAFEREZ DENEYİMİ E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
1215 Uzman Abdulkadir TUNÇ EP-318 AKUT İNFLAMATUVAR POLİNÖROPATİ İLE KARIŞAN MULTİPLE SKLEROZ OLGUSU E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
1434 Asistan Dr tülay tan EP-319 FARKLI KLİNİK SEYİRLİ BİREYLERİ OLAN ÜÇ MULTİPLE SKLEROZ AİLESİ E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
1557 Yrd.Doç. Gülin Sünter EP-320 NATALİZUMAB TEDAVİSİ SONRASI ORTAYA ÇIKAN PROGRESİF MULTİFOKAL LÖKOENSEFALOPATİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
1739 Doç. vildan yayla EP-321 MULTİPL SKLEROZ HIV ENFEKSİYONU BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
1841 Yrd.Doç. Demet İLHAN ALGIN EP-322 MULTİPL SKLEROZDA DİRENÇLİ TRİGEMİNAL NEVRALJİ TEDAVİSİNDE BOTULİNUM TOKSİN UYGULANMASI: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
2085 Uzman Nurhak Demir EP-323 NADİR BİRLİKTELİK: MULTİPL SKLEROZ VE MİYASTENİA GRAVİS E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
2113 Asistan Dr Ece Tünerir EP-324 MULTIPL SKLEROZ VE PERİFERİK RETİNAL NEOVASKÜLARİZASYON İLE TAKİP EDİLEN HASTADA TÜBERKÜLOZ AKTİVASYONU E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
1984 Uzman sedat şen EP-325 FİNGOLİMOD KULLANIMI SIRASINDA GELİŞEN DERİN VEN TROMBOZU E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
1993 Uzman sedat şen EP-326 MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA DOĞUM SIRASININ KLİNİKLE OLAN İLİŞKİSİ E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
1028 Hemşire öznur erbay EP-327 MULTİPLE SKLEROZ TEDAVİYE UYUM ANKETİ (THE MULTİPLE SCLEROSİS TREATMENT ADHERENCE QUESTİONNAİRE – MS-TAQ)’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ ÇALIŞMASI E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
1207 Uzman Merve umay Candaş demir EP-328 DALFAMPİRİDİNİN BİLİŞSEL İŞLEVLER VE DEPRESYON ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
1301 Doç. murat terzi EP-329 KLİNİK İZOLE SENDROMDA CLADRİBİNE DENEYİMİ E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
1478 Prof. Ufuk Ergün EP-330 DÜŞÜK AYAK İLE PRESENTE OLAN MULTİPL SKLEROZ E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
1503 Uzman R. Gökçen Gözübatık Çelik EP-331 TERİFLUNAMİD GÜNLÜK YAŞAM VERİLERİ-PİLOT ÇALIŞMA: E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
1598 Uzman Tuncay Gündüz EP-332 MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA SİGARANIN PROGRESYON ÜZERİNE ETKİSİ E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
1673 Uzman sami ömerhoca EP-333 RRMS TEDAVİSİNDE FİNGOLİMOD’UN KALP ÜZERİNDEKİ AKUT DONEM VE UZUN DONEM TAKİPLERDE YAN ETKİ PROFİLİ E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
1738 Asistan Dr özgü kizek EP-334 BİR REFERANS MERKEZİNDE NATALİZUMAB DENEYİMİ E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
1854 Prof. Serhan Sevim EP-335 FİNGOLİMODA BAĞLI İLAÇ KESMEYİ GEREKTİREN HİPERTANSİYON: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
1980 Uzman sedat şen EP-336 MULTIPL SKLERODA DİMETİL FUMARAT TEDAVİSİ GERÇEK YAŞAM VERİSİ E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
1982 Uzman sedat şen EP-337 MULTİPL SKLEROZ’DA NATALİZUMAB TEDAVİSİ GERÇEK YAŞAM VERİSİ E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
1987 Uzman sedat şen EP-338 AKTİF RELAPSİNG REMİTTİNG MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA BİRİNCİ BASAMAKTA FİNGOLİMOD KULLANIMI E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
1990 Uzman sedat şen EP-339 MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA GLATİRAMER ASETAT TEDAVİSİNİN GÜNLÜK VE HAFTADA 3 KULLANIMI İLAÇ MEMNUNİYETİ E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
1994 Uzman sedat şen EP-340 MULTİPL SKLEROZ’DA FİNGOLİMOD TEDAVİSİNİN LABORATUAR PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
2058 Asistan Dr Ahmed Serkan Emekli EP-341 KOMORBİD OTOİMMÜN HASTALIKLARIN MULTİPL SKLEROZUN SEYRİ ÜZERİNE ETKİSİ E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
2095 Yrd.Doç. Zeliha Tülek EP-342 MULTIPL SKLEROZLU HASTALARDA BİLİŞSEL İŞLEVLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
2117 Asistan Dr Cansu Sarıkaya EP-343 MULTİPL SKLEROZ ETYOLOJİSİNDE ÇEVRESEL FAKTÖRLERDEN KURŞUNUN ROLÜ E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
2165 Prof. Serhan Sevim EP-344 MULTİPL SKLEROZDA SPİNAL TUTULUM HBS’NU TETİKLER, BEYİN SAPI TUTULUMU TETİKLEMEZ: MULTİPL SKLEROZUN HUZURSUZ BACAKLARI-TÜRKİYE (RELOMS-T) ÇALIŞMASI E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
2168 Prof. Serhan Sevim EP-345 MULTİPL SKLEROZ-HUZURSUZ BACAKLAR SENDROMU BİRLİKTELİĞİ HB, HTC, FERRİTİN, B12 VE D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİZDİR: MULTİPL SKLEROZUN HUZURSUZ BACAKLARI-TÜRKİYE (RELOMS-T) ÇALIŞMASI: E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
2171 Prof. Serhan Sevim EP-346 HUZURSUZ BACAKLAR MS HASTALARINDA DEPRESYON VE ANKSİYETEYİ TETİKLER!: MULTİPL SKLEROZUN HUZURSUZ BACAKLARI-TÜRKİYE (RELOMS-T) ÇALIŞMASI E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
2105 Asistan Dr Vedat Ataman Serim EP-347 SAF PSİKİYATRİK SEMPTOMLAR İLE PREZANTE OLAN NÖROBEHÇET VAKASI E_POSTER SUNUM Nöro-Behçet
1910 Uzman seyda erdoğan EP-348 NÖRO-BEHÇET HASTALARINDA MALNUTRİSYON SIKLIĞI E_POSTER SUNUM Nöro-Behçet
1725 Uzman müge kuzu kumcu EP-349 NÖRO-BEHÇET HASTALIĞINDA DEPRESYON SIKLIĞI E_POSTER SUNUM Nöro-Behçet
1595 Uzman Tuncay Gündüz EP-350 NÖRO-BEHÇET HASTALIĞININ KLİNİK SEYRİ: 430 HASTANIN ANALİZİ E_POSTER SUNUM Nöro-Behçet
2075 Doç. Özlem Çokar EP-351 NÖRO-BEHÇET HASTALIĞINA BAĞLI HEMİBALLİSMUS VE KİŞİLİK DEĞİŞİKLİĞİ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöro-Behçet
1583 Prof. Orhan Deniz EP-352 SPİNAL KORD TUTULUMLU BİR NÖROBEHÇET OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöro-Behçet
1684 Uzman mehmet taylan peköz EP-353 NÖROBEHÇET’E BAĞLI GELİŞEN KLÜVER-BUCY SENDROMU: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöro-Behçet
1238 Uzman fatma şimşek EP-354 İLK ATAĞI SEREBRAL VENÖZ TROMBOZ OLAN NÖROBEHÇET E_POSTER SUNUM Nöro-Behçet
1384 Uzman fikriye tüter yılmaz EP-355 NADİR BİR BİRLİKTELİK: BEHÇET HASTALIĞI VE SARKOİDOZ E_POSTER SUNUM Nöro-Behçet
1388 Uzman Abdulkadir TUNÇ EP-356 NÖRO-BEHÇET HASTALIĞI 3 OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöro-Behçet
1262 Asistan Dr ALPER EREN EP-357 CADASIL: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nörogenetik
1508 Asistan Dr YAPRAK ÖZÜM ÜNSAL EP-358 OLGU: ATAKSİ- TELENJİEKTAZİ E_POSTER SUNUM Nörogenetik
1922 Yrd.Doç. pınar gelener EP-359 ANDERSEN TAWİL SENDROMU : ENDER BİR KANALOPATİYE YENİ BİR BAKIŞ E_POSTER SUNUM Nörogenetik
1085 Doç. mehmet uğur çevik EP-360 GENÇ DÖNEMDE DÜŞME ATAKLARI VE KONUŞMADA BOZULMA İLE PREZENTE OLAN BİR SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALİT OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
1119 Uzman ahmet kasım kılıç EP-361 İZOLE OPTİK NÖROPATİ: CIS DEĞİL NÖROSARKOİDOZ E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
1188 Doç. mehmet uğur çevik EP-362 GENÇ DÖNEMDE NÖROBEHÇET HASTALIĞI E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
1269 Dr. Gülsün Akansoy Üstünel EP-363 OPTİK NÖROPATİ İLE BAŞLAYAN PRİMER SJOGREN SENDROMU VAKASI E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
1288 Uzman aygül tantik pak EP-364 LİMBİK ENSEFALİT: BİR VAKA SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
1339 Uzman pınar tamer EP-365 GUİLLAİN BARRE SENDROMU- IVIG TEDAVİSİ- POSTERİOR REVERSİBL ENSEFALOPATİ SENDROMU BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
1350 Asistan Dr Salim Taner GÖZÜKIZIL EP-366 TÜMEFAKTİF MS: İKİ OLGU E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
1450 Asistan Dr erdi şahin EP-367 ÇOK İLERİ YAŞ BAŞLANGIÇLI NÖROMİYELİTİS OPTİKA SPEKTRUM HASTASI: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
1515 Yrd.Doç. MUSTAFA CEYLAN EP-368 AKUT DİSSEMİNE ENSEFALOMİYELİT: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
1516 Uzman zeynep özözen ayas EP-369 SERUM ANTİ-GAD ANTİKORU POZİTİF LİMBİK ENSEFALİTLİ BİR OLGU E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
1628 Asistan Dr Baki Doğan EP-370 NON-HODGKİN LENFOMA VE OPSOKLONUS-MYOKLONUS E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
1644 Asistan Dr ronay bozyel EP-371 GUİLLİAN BARRE SENDROMU VARYANTLARINDAN AKUT MOTOR SENSORYAL AKSONAL NÖROPATİ SENDROMU VE MİLLER FİSHER SENDROMU BİRLİKTELİĞİ E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
1660 Asistan Dr Javid Jahanroshan EP-372 BİLATERAL İŞİTME KAYBI VE PARAPAREZİ İLE SEYREDEN BİR NÖROBRUCELLOZ OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
1669 Asistan Dr ZAFER ÖZKAN EP-373 SUSAC SENDROMU; 3 OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
1717 Asistan Dr Baki Doğan EP-374 EPİLEPTİK NÖBET İLE PREZENTE OLAN NÖROSARKOİDOZ OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
1904 Asistan Dr İNCİ ŞAHİN EP-375 KALITIMSAL NÖROLOJİK HASTALIKLARIN TANISINDA NE KADAR İLERİ GİDİLMELİ? BİR CARASIL AİLESİNİN ANALİZİ E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
2092 Uzman Gözde BARAN EP-376 İNTRAVENÖZ İMMUN GLOBULİN SONRASI PRES: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
1970 Doç. ÖZLEM KAYIM-YILDIZ EP-377 BİR ÇOCUK HASTADA NON-KOMUNİKAN SYRİNGOHİDROMİYELİ VE POZİTİF AQUAPORİN 4 ANTİKORU: NÖROMİYELİTİS OPTİKA SPEKTRUM BOZUKLUĞUNUN NADİR BİR PREZENTASYONU E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
2036 Asistan Dr ÇAĞLA ŞİŞMAN EP-378 AKUT PSİKOZ İLE PRESENTE OLAN HASHİMOTO ENSEFALOPATİSİ E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
2074 Yrd.Doç. Hayri Demirbaş EP-379 SEKİZBUÇUK SENDROMU İLE PREZENTE OLAN SJOGREN VE MULTİPL SKLEROZ BİRLİKTELİĞİ E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
2170 Uzman Asuman Ali EP-380 “CLIPPERS” ; STEROİD TEDAVİSİNE CEVAP ALINAMAYAN OLGU E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
1558 Asistan Dr TAYLAN ALTIPARMAK EP-381 MİGRENDE BDNF VE SIRT1 MOLEKÜLLERİNİN PERİFERİK SEVİYELERİ E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
1681 Yrd.Doç. H.Sabiha Türe EP-382 NADİR BİR KOİNSİDANS: MİYASTENİA GRAVİS VE GUILLAIN BARRE SENDROMU E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
1041 Asistan Dr Fettah Eren EP-383 OVARİAN KİTLE İLİŞKİLİ LONGİTUDİNAL EKSTENSİF TRANSVERS MİYELİT: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
1472 Yrd.Doç. Hamza Şahin EP-384 VOGT-KOYANAGİ-HARADA SENDROMU: BİR OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
1158 Öğrenci Ceren Özkartal EP-385 SIÇANLARDA OLUŞTURULAN DEPRESYON MODELİNDE AGMATİNİN NÖROİNFLAMATUVAR YANITLAR VE DEPRESİF-BENZERİ DAVRANIŞLAR ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
1164 Yrd.Doç. Nesrin Helvacı Yılmaz EP-386 İNTRAVENÖZ İMMÜNOGLOBULİNLE TEDAVİ EDİLEN ANTİ-Rİ POZİTİF MEME KANSERİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
1631 Asistan Dr Mehmet Demir EP-387 ANTİ-LGI1 İLİŞKİLİ LİMBİK ENSEFALİT E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
1643 Yrd.Doç. Derya Kaya EP-388 NÖROMİYELİTİS OPTİKA (NMO) VE MULTİPL SKLEROZ (MS) PATOGENEZİNDE SERUM IL-12 AİLESİ (IL-27, IL-23 VE IL-35) NİN ROLÜ E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
1915 Asistan Dr SERHAT VAHİP OKAR EP-389 KLİNİĞİMİZDE TAKİP EDİLEN NMOSD HASTALARININ KLİNİK ÖZELLİKLERİ : BİR GÜNCELLEME E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
1748 Asistan Dr derya ademoğlu EP-390 TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURALI HASTADA STATUS EPİLEPTİKUS YÖNETİMİ E_POSTER SUNUM Nörolojik Yoğun Bakım
1662 Asistan Dr yüksel erdal EP-391 KARBONMONOKSİT INTOKSİKASYONUNDA HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ÖNEMİ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nörolojik Yoğun Bakım
1084 Doç. mehmet uğur çevik EP-393 TREMOR İLE GELEN NADİR BİR MULTİFOKAL MOTOR NÖROPATİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1165 Uzman Mehlika Panpallı Ateş EP-394 CUSHİNG SENDROMU GELİŞEN MYASTENİA GRAVİS OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1249 Uzman Sıdıka Sinem Gül EP-395 SPORADİK HİPOKALEMİK PERİYODİK PARALİZİ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1291 Uzman YEŞİM GÜZEY ARAS EP-396 İ.V. FROSEMİD İNFÜZYONU SONRASI ORTAYA ÇIKAN HİPOMAGNEZEMİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1385 Uzman Abdulkadir TUNÇ EP-397 KRONİK İNFLAMATUVAR DEMİYELİNİZAN POLİNÖROPATİDE İNTRAVENÖZ İMMUNGLOBULİN TEDAVİSİ SONRASI GELİŞEN İSKEMİK İNME OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1512 Yrd.Doç. Yasemin Ünal EP-398 AMYOTROFİK LATERAL SKLEROZ VE PARKİNSONİZM: BİR OLGU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1549 Uzman Melike Batum EP-399 NÖROMİYOTONİ-OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1627 Asistan Dr Baki Doğan EP-400 MYASTENİA GRAVİS -ADDİSON-TİMOMA E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1678 Yrd.Doç. H.Sabiha Türe EP-401 HİPOPOTASEMİ İLİŞKİLİ MİYOPATİ E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1722 Asistan Dr fatma zehra altunç EP-402 POLİNÖROPATİ SAPTANAN DİABETIK HASTADA POEMS SENDROMU: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1844 Yrd.Doç. muhammed nur ögün EP-403 MOTOR NÖRON HASTALIĞI: İKİ OLGU BİLDİRİMİ E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1856 Asistan Dr özgü kizek EP-404 STATİN VE FUSİDİK ASİT BİRLİKTE KULLANIMIYLA GÖRÜLEN RABDOMİYOLİZ OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1861 Yrd.Doç. MELİKE DOĞAN ÜNLÜ EP-405 MİLLER-FİSHER SENDROMU: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1862 Yrd.Doç. MELİKE DOĞAN ÜNLÜ EP-406 KRONİK İNFLAMATUAR DEMİYELİNİZAN POLİNÖROPATİ, DİYABET VE SJÖGREN SENDROMU BİRLİKTELİĞİ : OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
2025 Asistan Dr boran can saraçoğlu EP-407 ERİŞKİN YAŞTA TANI ALAN MCARDLE SENDROMU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1042 Asistan Dr mehmet fatih göl EP-408 CHANARİN DORFMAN SENDROMU: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1097 Yrd.Doç. elif sultan bolaç EP-409 WERNİCKE ENSEFALOPATİSİ: BİR ALS KOMPLİKASYONU VAKASI E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1130 Uzman ferda ilgen uslu EP-410 SERTRALİN KULLANIMI İLE İLİŞKİLİ RABDOMİYOLİZ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1210 Asistan Dr Nuray ATİLLA EP-411 KRONİK MYELOİD LÖSEMİDE İMATİNİB TEDAVİSİ KULLANIMINA BAĞLI MYASTENİA GRAVİS E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1222 Dr. Sıla Usar İncirli EP-412 DUCHENNE MÜSKÜLER DİSTROFİDE FATAL SEYREDEN AKUT GASTRİK DİLATASYON- OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1290 Uzman Neslihan Eşkut EP-413 AKUT FLUKONAZOL TOKSİSİTESİ: SİSTEMİK VE NÖROLOJİK ÇOKLU YAN ETKİLERİN GÖRÜLDÜĞÜ BİR OLGU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1358 Asistan Dr dilek işcan EP-414 BİR AİLEDE İKİ BOTULİZM OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1386 Uzman Abdulkadir TUNÇ EP-415 KOLŞİSİN’E BAĞLI MİYOTONİK DEŞARJLARIN EŞLİK ETTİĞİ MİYOPATİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1428 Asistan Dr süreyya yılmaztekin EP-416 GBS KLİNİĞİ İLE GELEN HİPERKALEMİ E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1451 Asistan Dr aslı sert EP-417 RABDOMİYOLİZ-POLİMİYOZİT AYIRICI TANISI:BİR OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1479 Uzman Mehlika Panpallı Ateş EP-418 CERRAHİ SONRASI AMİYOTROFİK LATERAL SKLEROZ’UN ORTAYA ÇIKMASI; OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1568 Doç. dilcan kotan EP-419 PARAPARETİK VARYANTLI GBS’Lİ BİR OLGU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1579 Prof. Orhan Deniz EP-420 SJOGREN VE GRAVES OFTALMOPATİLİ HASTADA JİTTER ARTIŞI VE PTOZİS E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1674 Asistan Dr Özgecan Kaya EP-421 MYOPATİ KLİNİĞİ İLE PREZENTE MYASTENİA GRAVİS OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1675 Uzman Onur Akan EP-422 TEKRARLAYAN AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİ AYIRICI TANISI:BİR MG OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1677 Yrd.Doç. H.Sabiha Türe EP-423 NADİR BİR OLGU: NATEGLİNİD’E BAĞLI MİYOPATİ E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1750 Doç. dilcan kotan EP-424 DEMANSI SONRASINDA TANI ALAN ALS’Lİ BİR OLGU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1981 Doç. adalet arıkanoğlu EP-425 GUILLAIN-BARRE SENDROMU AYIRICI TANISINDA: İNTERMEDİATE SENDROM E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1998 Doç. dilcan kotan EP-426 SOD1-ASN86SER MUTASYONLU AİLESEL ALS’Lİ BİR OLGU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
2040 Asistan Dr Baki Doğan EP-427 İLERİ YAŞTA MANİFEST OLAN BİR HİRAYAMA HASTALIĞI OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
2043 Asistan Dr Baki Doğan EP-428 KONJENİTAL AĞRIYA DUYARSIZLIK SENDROMLU BİR OLGU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
2044 Asistan Dr Baki Doğan EP-429 İLERİ YAŞTA DÜŞÜK BAŞ İŞARETİ SONRASINDA TANI ALAN İKİ MYASTENİA GRAVİS OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1860 Dr. tuğba uyar EP-430 İNTRAVENÖZ İMMUNGLOBULİN TEDAVİSİ SIRASINDA GELİŞEN AKUT MYOKARD ENFAKTRÜSÜ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1169 Yrd.Doç. Gökhan Özdemir EP-431 WORKİNG HAND SYNDROME: A NEW DEFİNİTİON OF NON-CLASSİFİED POLYNEUROPATHY CONDİTİON E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1197 Asistan Dr İLKNUR YARDIMCI EP-432 ANAFLAKSİ SONRASI GELİŞEN VE GBS KLİNİĞİ İLE GELEN HİPOKALEMİK PERİYODİK PARALİZİ E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1387 Uzman Sevil Huseynova EP-433 SEKİZ BUÇUK SENDROMU E_POSTER SUNUM Nörooftalmoloji
1470 Asistan Dr Özlem Akdoğan EP-434 YAKIN REFLEKS SPAZMI TANILI BİR OLGU E_POSTER SUNUM Nörooftalmoloji
1752 Dr. SİNAN ELİAÇIK EP-435 İSKEMİK İNMELİ HASTADA POLİOPİ E_POSTER SUNUM Nörooftalmoloji
1777 Asistan Dr EZGİ CAN EP-436 EKSTRAAKSİYEL KİTLE LEZYONUNA BAĞLI GELİŞEN AĞRILI OFTALMOPLEJİ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nörooftalmoloji
1859 Yrd.Doç. MELİKE DOĞAN ÜNLÜ EP-437 ELEKTRONİK SİGARA KULLANIMINA BAĞLI OPTİK NÖROPATİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Nörooftalmoloji
1068 Uzman Semra Mungan EP-438 TANI ZORLUĞU OLAN PRİMER SANTRAL SİNİR LENFOMALI BİR OLGU E_POSTER SUNUM Nörooftalmoloji
1765 Asistan Dr TAHA ASLAN EP-439 AKUT VESTİBÜLER SENDROM RİSKLİ BİREYLERDE VERTEBROBAZİLER İSKEMİNİN BELİRTİSİ OLABİLİR E_POSTER SUNUM Nörooftalmoloji
1803 Uzman AYSUN HATİCE AKÇA KARPUZOĞLU EP-440 NADİR BİR DİPLOPİ NEDENİ OLARAK BROWN SENROMU E_POSTER SUNUM Nörooftalmoloji
1840 Asistan Dr Fatma Gülhan Şahbaz EP-441 PROGRESİF GÖRME KAYBI İLE SEYREDEN İDİYOPATİK İNTRAKRANİAL HİPERTANSİYON OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nörooftalmoloji
1989 Uzman Halil Önder EP-442 MALİGN SEYİRLİ İDİOPATİK İNTRAKRANİYEL HİPERTANSİYONU OLAN BİR VAKANIN OSAS CERRAHİSİ İLE BAŞARILI TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nörooftalmoloji
1511 Uzman Damla Yürük EP-443 SİYATALJİDE BAŞVURU YAŞININ ÖNEMİ ; SİYATALJİ NEDENİ OLARAK EWİNG SARKOMA E_POSTER SUNUM Nöropatik Ağrı
1547 Asistan Dr mehmet eskici EP-444 GULLİAN BARRE SENDROMLU OLGULARDA NÖROPATİK AĞRI YAYGINLIĞI E_POSTER SUNUM Nöropatik Ağrı
1123 Yrd.Doç. Murat Alpua EP-445 DEMANS HASTASINDA HİPOGLİSEMİYE SEKONDER AKUT KORPUS KALLOZUM SPLENİUM TUTULUMU E_POSTER SUNUM Nöroradyoloji
1143 Asistan Dr Ezgi Yakupoğlu EP-446 SERVİKAL SCHWANNOMA: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöroradyoloji
1162 Asistan Dr Fettah Eren EP-447 SEREBRAL AMİLOİD ANJİOPATİ İLİŞKİLİ SUBARAKNOİD KANAMA: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöroradyoloji
1208 Uzman FATMA GER EP-448 HIZLI KİLO KAYBININ NEDEN OLDUĞU İZOLE SPLENİUM LEZYONU E_POSTER SUNUM Nöroradyoloji
1263 Asistan Dr ALPER EREN EP-449 BAŞAĞRISI VE NÖBET İLE PREZENTE OLAN KUADRİGEMİNAL SİSTERNA LİPOMU E_POSTER SUNUM Nöroradyoloji
1329 Asistan Dr sibel özdemir EP-450 KAFA İÇİ BASINÇ ARTIŞININ NADİR BİR NEDENİ: KEMİĞİN PAGET HASTALIĞI E_POSTER SUNUM Nöroradyoloji
1330 Asistan Dr hazal ceren ak EP-451 EAGLE SENDROMUNA BAĞLI İNTERNAL KAROTİS ARTER DİSEKSİYONU E_POSTER SUNUM Nöroradyoloji
1399 Asistan Dr Mehmet Tunc EP-452 REVERSİBLE KORPUS KALLOZUM SPLENIUM LEZYONU E_POSTER SUNUM Nöroradyoloji
1597 Yrd.Doç. Aynur YILMAZ AVCI EP-453 DİYABETİK KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN NORMONATREMİK OLGUDA PONTİN VE EKSTRAPONTİN OSMOTİK MİYELİNOLİZİS E_POSTER SUNUM Nöroradyoloji
1807 Uzman AYSUN HATİCE AKÇA KARPUZOĞLU EP-454 BAŞ AĞRISI VE NÖBETLE GELEN PİLOSİTİK ASTROSİTOM OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöroradyoloji
1816 Uzman Sibel Mumcu Timer EP-455 KABAKULAK VİRÜSÜ İLE İLİŞKİLİ REVERZİBL SPLENYUM LEZYONU GÖSTEREN HAFİF ENSEFALOPATİLİ(MERS) LİTERATÜRDEKİ İLK ERİŞKİN OLGU E_POSTER SUNUM Nöroradyoloji
1945 Asistan Dr zeynep ezgi balçık EP-456 INTRAKRANİAL TÜBERKÜLOM İLE SEYREDEN İKİ OLGU: ERKEN TANI VE TEDAVİNİN ÖNEMİ E_POSTER SUNUM Nöroradyoloji
1176 Asistan Dr göktuğ alper coşkun EP-457 VERTEBROBAZİLER SİSTEM İSKEMİK İNMELERİNDE KAROTİS-VERTEBRAL SİSTEM DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE SERVİKAL BT ANJİOGRAFİ VE/VEYA SERVİKAL MR ANJİOGRAFİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI E_POSTER SUNUM Nöroradyoloji
2169 Yrd.Doç. MUSTAFA ÇETİNER EP-458 MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA KRANYAL MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMEDE BEYİNDE KONTRAST MADDE BİRİKİMİNİN GÖSTERİLMESİ E_POSTER SUNUM Nöroradyoloji
1584 Asistan Dr Özge Yağcıoğlu Yassa EP-459 VDR VE VDBP MUTASYONLARININ OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU (OSAS) OLUŞUMUNA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI E_POSTER SUNUM Uyku Bozuklukları
1316 Uzman yasemin karakaptan ataman EP-460 UYKU APNE SENDROMUNDA DESATURASYONUN, OKSİDATİF STRES VE EŞLİK EDEN HASTALIK – DURUMLARLA İLİŞKİSİ E_POSTER SUNUM Uyku Bozuklukları
1260 Asistan Dr sabina aslan EP-461 REM DAVRANIŞ BOZUKLUĞU VE NARKOLEPSİSİ OLAN HASTALARDA KALP HIZI DEĞİŞKENLİĞİ E_POSTER SUNUM Uyku Bozuklukları
1331 Asistan Dr Özge Yağcıoğlu Yassa EP-462 OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU (OUAS)’NDA SERUM 25-OH VİTAMİN D SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ VE OUAS ŞİDDETİ İLE İLİŞKİSİ E_POSTER SUNUM Uyku Bozuklukları
1965 Uzman FATMA GENÇ EP-463 AĞIR DERECEDE OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU HASTALARINDA BİLİŞSEL İŞLEVLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ E_POSTER SUNUM Uyku Bozuklukları
2158 Uzman Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel EP-464 OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMUNDA NÖTROFİL LENFOSİT , TROMBOSİT LENFOSİT VE MONOSİT HDL ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ E_POSTER SUNUM Uyku Bozuklukları
1163 Yrd.Doç. Murat Alpua EP-465 İZOLE BACAK AĞRISI İLE BAŞVURAN POST POLİO SENDROMU OLGUSU E_POSTER SUNUM Yürüme ve Denge Bozuklukları
1732 Uzman zeynep özözen ayas EP-466 ATAKSİLİ BİR OLGUYA TANISAL YAKLAŞIM E_POSTER SUNUM Yürüme ve Denge Bozuklukları
2123 Uzman Anıl TANBUROĞLU EP-467 SPESİFİK RADYOLOJİK BULGULAR İLE ARSACS (AUTOSOMAL RECESSİVE SPASTİC ATAXİA OF CHARLEVOİX-SAGUENAY) TANISINI DÜŞÜNDÜREN BİR VAKA E_POSTER SUNUM Yürüme ve Denge Bozuklukları
2104 Asistan Dr Gülşen Yunisova EP-468 METABOLİK MİYOPATİYİ TAKLİT EDEN ANOCTAMİN 5 MÜSKÜLER DİSTROFİSİ E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1050 Uzman Selen Gür Özmen S-1 KADIN MİGREN HASTALARINDA ATAK SIRASINDA NSAID VE METOKLOPRAMİD TEDAVİSİ İLE İNSÜLİN DİRENCİ ARASINDAKİ İLİŞKİ SÖZEL SUNUM Başağrısı
1137 Uzman bilgin öztürk S-2 KRONİK GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRILI HASTALARDA MELATONİN TEDAVİSİNİN BAŞ AĞRISI VE VAZOMOTOR REAKTİVİTE ÜZERİNE ETKİLERİ SÖZEL SUNUM Başağrısı
1146 Asistan Dr sanem coşkun S-3 MİGREN PROFİLAKSİSİNDE TRİGEMİNAL GANGLİON BLOKAJININ ETKİSİ SÖZEL SUNUM Başağrısı
1458 Uzman elif gökçal S-4 KRONİK MİGRENDE AK MADDE LEZYONLARI ORTA SEREBRAL ARTER ORTALAMA AKIM HIZLARI VE VASKÜLER REAKTİVİTE İLE İLİŞKİLİ MİDİR? SÖZEL SUNUM Başağrısı
1616 Yrd.Doç. Aynur YILMAZ AVCI S-5 MİGREN BAŞAĞRISINDA VON WİLLEBRAND FAKTÖR VE KAROTİS İNTİMA-MEDİA KALINLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ SÖZEL SUNUM Başağrısı
1636 Dr. devrimsel harika ertem S-6 TRİGEMİNAL NEVRALJİ TEDAVİSİNDE TRANSNAZAL TOPİKAL SFENOPALATİN GANGLİON BLOĞUNUN ETKİNLİĞİ SÖZEL SUNUM Başağrısı
1759 Uzman Miraç Ayşen Ünsal S-7 HEKİMLERDE MİGREN SÖZEL SUNUM Başağrısı
1848 Uzman Aslıhan Taşkıran Sağ S-8 MİGREN ARAŞTIRMALARI İÇİN YENİ BİR KORTİKAL YAYILAN DEPRESYONA YATKINLIK MODELİ: NA-K ATPAZ α-2 RNA İNTERFERANSI SÖZEL SUNUM Başağrısı
1962 Uzman F.Gökçem Yıldız S-9 GÖRSEL KARLANMADA OKSİPİTAL KORTEKSİN ELEKTROFİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN TANIMLANMASI SÖZEL SUNUM Başağrısı
2006 Dr. devrimsel harika ertem S-10 MİGRENLİ OLGULARDA ALTERNATİF VE TAMAMLAYICI TEDAVİ UYGULAMALARININ KRONİSİTEYLE İLİŞKİSİ SÖZEL SUNUM Başağrısı
2032 Dr. devrimsel harika ertem S-11 KRONİK MİGREN TEDAVİSİNDE PERİFERİK SİNİR BLOKLARININ ALLODİNİYLE İLİŞKİSİ VE KLİNİK ETKİLERİ SÖZEL SUNUM Başağrısı
1228 Asistan Dr mine sezgin S-12 İKİ YANLI HİPOKAMPAL SKLEROZ OLGULARINDA NÖRONAL OTO-ANTİKORLARIN SIKLIĞI TEK YANLI OLGULARDAN DAHA YÜKSEK MİDİR? SÖZEL SUNUM Epilepsi
1258 Yrd.Doç. Cem İsmail Küçükali S-13 NEDENİ BELİRLENEMEYEN EPİLEPTİK ENSEFALOPATİLERDE OTOİMMUN ANTİKORLARIN ARAŞTIRILMASI SÖZEL SUNUM Epilepsi
1303 Asistan Dr mehmet fatih göl S-14 RATLARDA STATUS EPİLEPTİKUS SONRASI SİNAPTİK PLASTİSİTE VE DAVRANIŞ, ÖĞRENME, HAFIZANIN DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZEL SUNUM Epilepsi
1800 Yrd.Doç. Demet İLHAN ALGIN S-15 İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN EPİLEPSİ KONUSUNDA BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI SÖZEL SUNUM Epilepsi
1927 Asistan Dr elif söylemez S-16 MONOTERAPİ ALAN EPİLEPSİ HASTALARINDA METABOLİK SENDROM VE OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU SÖZEL SUNUM Epilepsi
1930 Asistan Dr bengi gül türk S-17 SENSORİYEL FİLTRELEME ÜZERİNE AMİGDALANIN MODULATUVAR ETKİSİNİN İNCELENMESİ: TEMPORAL LOB EPİLEPSİSİNDE "PREPULSE MODULASYON" ÇALIŞMASI SÖZEL SUNUM Epilepsi
1974 Uzman zahide mail gürkan S-18 DİRENÇLİ EPİLEPSİ’ DE CERRAHİ TEDAVİ: İNVAZİF İNCELEMEDE NÖBET SONLANIM SONUÇLARI SÖZEL SUNUM Epilepsi
2161 Uzman zeynep özözen ayas S-19 EPİLEPSİ HASTALARINDA SERUM PROLİDAZ ENZİM AKTİVİTESİ SÖZEL SUNUM Epilepsi
1256 Yrd.Doç. Nesrin Helvacı Yılmaz S-20 BOTULİZM: ELEKTROFİZYOLOJİK AYIRICI TANI (AYNI AİLEDEN ÜÇ OLGU) SÖZEL SUNUM EMG
2065 Asistan Dr YEŞİM KAYKI S-21 HUZURSUZ BACAKLAR SENDROMLU HASTALARIN ELEKTROFİZYOLOJİK İNCELEMESİ SÖZEL SUNUM EMG
2126 Uzman ebru yaşar S-22 ROMATOİD ARTRİT HASTALARINDA ASEMPTOMATİK PERİFERİK NÖROPATİ BİRLİKTELİĞİ SÖZEL SUNUM EMG
1082 Uzman Ahmet Gürdal S-23 EVALUATİON OF EPİCARDİAL FAT THİCKNESS İN YOUNG PATİENTS WİTH CRYPTOGENİC STROKE SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1094 Uzman Miraç Ayşen Ünsal S-24 KAROTİS ARTER STENTLEME: İŞLEM SONRASINDA GELİŞEBİLECEK NÖROLOJİK KOMPLİKASYONLAR VE RİSK FAKTÖRLERİ İLE İLİŞKİLERİ SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1139 Uzman bilgin öztürk S-25 HİPERTANSİYONU OLAN İNME HASTALARINDA İYİ İLAÇ UYUMU KORUMA İÇİN YETERLİMİ? SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1266 Asistan Dr Ferid Hasiyev S-26 MİGREN, AURA, PATENT FORAMEN OVALE VE VAZOMOTOR REAKTİVİTE SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1440 Uzman BAHAR KAVLAK S-27 İNMELİ HASTALARDA ETKİLENMEMİŞ TARAF ÜST EKSTREMİTE KUVVETİ İLE SAĞLIKLI BİREYLERİN ÜST EKSTREMİTE KUVVETİNİN KARŞILAŞTIRILMASI SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1528 Uzman Berkan Kaplan S-28 KAROTİD ARTER STENTLENMESİ SONRASI GÖZLENEN KAN BEYİN BARİYERİ BOZUKLUKLARININ İNCELENMESİ SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1551 Uzman Murat Mert Atmaca S-29 ŞANLIURFA’DA İNTRAVENÖZ TROMBOLİTİK TEDAVİ DENEYİMİ: PROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1609 Asistan Dr derya selcuk S-30 NON-VALVULER AF’YE BAĞLI KARDİYOEMBOLİK İNME GEÇİREN HASTALARDA ANTİKOAGÜLAN SEÇİMİNDE ROL OYNAYAN FAKTÖRLER SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1863 Yrd.Doç. Gönül Vural S-31 AKUT İNTRASEREBRAL HEMORAJİLİ HASTALARDA NÖTROFİL/LENFOSİT ORANI, MONOSİT/HDL ORANI VE LENFOSİT/MONOSİT ORANININ HEMATOM VOLÜMÜ VE ERKEN ÖZÜRLÜLÜKLE İLİŞKİSİ SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1881 Uzman Halil Önder S-32 AKUT İSKEMİK İNMEDE DİFÜZYON AĞIRLIKLI GÖRÜNTÜLEME: ACİL TIP UZMANLARI DİFÜZYON KISITLILIĞINI SAPTAMADA NE KADAR YETKİN? SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1052 Hemşire öznur erbay S-33 MULTİPLE SKLEROZLU HASTALARDA HASTALIK MODİFİYE EDİCİ İLAÇ TEDAVİSİNE UYUMU ETKİLEYEN FAKTÖRLER SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
1261 Yrd.Doç. Cem İsmail Küçükali S-34 MULTİPL SKLEROZ GELİŞİMİNDE ADAY BİYOMARKERLARIN PROTEOMİKS ANALİZ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
1320 Prof. Erdem Tüzün S-35 PERİFERİK KAN HAFIZA B HÜCRE DÜZEYİ KLİNİK İZOLE SENDROMUN MULTİPL SKLEROZA DÖNÜŞÜMÜ İÇİN BİYOBELİRTEÇ OLABİLİR Mİ? SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
1409 Uzman ayşe seda eren S-36 MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA BEYİN ATROFİSİ: KLİNİK ÖZELLİKLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
1432 Doç. Betül Çevik S-37 MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA ANJİOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM GENİ I/D POLİMORFİZMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
1569 Yrd.Doç. Nurgül Güngör Tavşanlı S-38 MULTİPLE SKLEROZUN ÇİFT UYUMUNA ETKİSİ SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
1592 Uzman Hande Sarıahmetoğlu S-39 AKTİF DEMİYELİNİZAN MS LEZYONLARINI GÖSTERMEDE DİFFÜZYON AĞIRLIKLI İNCELEMENİN ROLÜ SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
1594 Dr. M.Tuba Göksungur S-40 AİLESEL MULTİPL SKLEROZ HASTALARININ DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ İLE CARTER ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
1849 Doç. erkingül birday S-41 MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA OTONOMİK FONKSİYONLARIN KLİNİK VE ELEKTROFİZYOLOJİK KORELASYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YORGUNLUK İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
1977 Uzman sedat şen S-42 MULTIPL SKLEROZ HASTALARINDA İNTERFERON BETA 1A SUBKUTAN HAFTADA 3 TEDAVİSİ GERÇEK YAŞAM VERİSİ SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
1988 Uzman sedat şen S-43 MULTİPL SKLEROZDA FAMPRİDİNE TEDAVİSİ SONRASI TRİGEMİNAL NEVRALJİ SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
1507 Öğrenci Koray Koçoğlu S-44 HAFİF KOGNİTİF BOZUKLUK HASTALARINDA SAKKADİK GÖZ HAREKETLERİ SÖZEL SUNUM Demans
2067 Dr. tuğba uyar S-45 DÜZENLİ AEROBİK EGZERSİZ ÇALIŞMASININ ALZHİERMER HASTA YAKINLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: RANDOMİZE KONTROL ÇALIŞMASI SÖZEL SUNUM Demans
2149 Uzman Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel S-46 ALZHEİMER HASTALIĞDA BAKIM VERENLERİN YAŞADIĞI ZORLUĞUN ‘BAKIM YÜKÜ ÖLÇEĞİ’ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZEL SUNUM Demans
2151 Uzman Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel S-47 ALZHEİMER DEMANSINDA İNFLAMASYONUN ROLÜ SÖZEL SUNUM Demans
2152 Uzman Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel S-48 DEMANS HASTALIĞINDA NÖRODEJENERASYONUN OPTİK KOHERANS TOMOGRAFİ VE MİNİMENTAL TEST İLE DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZEL SUNUM Demans
1474 Asistan Dr HAKAN ÇAVUŞ S-49 BOTULİNUM TOKSİN UYGULANMIŞ HEMİFASYAL SPAZM HASTALARINDA TRAKTOGRAFİ BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZEL SUNUM Diğer
1657 Asistan Dr Kadir GOK S-50 SCAPULAR KOL REPLANTLARDA TMS İLE YÜZ VE EL TEMSİLİNİN KORTİKAL HARİTALANMASI SÖZEL SUNUM Diğer
1667 Asistan Dr Kadir GOK S-51 MANYETİK UYARIM İLE ABDUCTOR POLLİCİS BREVİS KASI TEMSİL ALANININ İNCELENMESİ SÖZEL SUNUM Diğer
1997 Uzman EMİNE TAŞKIRAN S-52 DEKOMPRESİF SPİNAL CERRAHİDE EFEKTİF İNTRAOPERATİF NÖROFİZYOLOJİK MONİTORİZASYON SÖZEL SUNUM Diğer
2079 Hemşire cansu POLAT S-53 AŞIRI AKTİF MESANE SEMPTOMLARI BİLDİREN NÖROLOJİK HASTALARDA PERKÜTAN TİBİAL SİNİR UYARISININ CİNSEL SEMPTOMLAR ÜZERİNE ETKİSİ: PİLOT ÇALIŞMA SÖZEL SUNUM Diğer
1075 Dr. elif sarıca darol S-54 PREKLİNİK PARKİNSON MODELİNDE ORAL NİKOTİNİN ETKİLERİ SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
1134 Uzman Seyda Cankaya S-55 İLERİ EVRE PARKİNSON HASTALARINDA MOTOR OLMAYAN SEMPTOMLARIN YÜKÜ VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
1187 Yrd.Doç. Nesrin Helvacı Yılmaz S-56 HUZURSUZ BACAKLAR SENDROMU’NDA KULLANILAN ULUSLARARASI HUZURSUZ BACAKLAR SENDROMU ÇALIŞMA GRUBU ŞİDDET ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
1206 Yrd.Doç. Bahar Say S-57 LEVETİRASETAMA YANIT VEREN HİPERGLİSEMİYE SEKONDER PAROKSİSMAL KİNEZİYOJENİK DİSKİNEZİ OLGUSU SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
1220 Yrd.Doç. Derya Durusu Emek Savaş S-58 PARKİNSON HASTALIĞI'NDA KOGNİTİF SÜREÇLERİN P300 YANITLARI VE NÖROPSİKOLOJİK TESTLER İLE İNCELENMESİ SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
1377 Uzman Yıldızhan Şengül S-59 ESANSİYEL TREMOR HASTALARINDA ALEKSİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
1491 Uzman Seyda Cankaya S-60 TEDAVİ ALAN VE ALMAYAN ERKEN EVRE PARKİNSON HASTALARINDA MOTOR OLMAYAN SEMPTOMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
1499 Yrd.Doç. MUSTAFA CEYLAN S-61 BİPOLAR BOZUKLUK VE PARKİNSON HASTALIĞI BİRLİKTELİĞİ, AMANTADİN KULLANIMI: OLGU SUNUMU SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
1615 Öğrenci Burçin Aktar S-62 İDİOPATİK PARKİNSON HASTALARINDA FİZİKSEL AKTİVİTE İLE YÜRÜME PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
1652 Asistan Dr Deniz Varlık Kümüş S-63 SÜPERFİSYAL SİDEROZİS: OLGU SUNUMU SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
1166 Uzman Mustafa Kiraz S-64 GUİLLAİN BARRE SENDROMU TANISI ALMIŞ HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZEL SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1395 Asistan Dr ecem karanfil S-65 MYASTENİA GRAVİS’Lİ BİREYLERDE FİZİKSEL KAPASİTENİN, SOLUNUM FONKSİYONLARI, YAŞAM KALİTESİ VE ÖZÜR SEVİYESİ İLE İLİŞKİSİ SÖZEL SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1441 Öğrenci Merve Atik S-66 İNSAN MONOKLONAL IGM ANTİKORUNUN MURİNE ALS MODELİNİN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ SÖZEL SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1606 Prof. Hilmi Uysal S-67 ALS HASTALARINDA KOGNİTİF BECERİLERİN ECAS İLE ÖLÇÜLMESİ SÖZEL SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1618 Uzman Erdal Kurt S-68 AMİYOTROFİK LATERAL SKLEROZ HASTALARININ DERİ BİYOPSİLERİNDE EPİDERMAL BÜYÜME FAKTÖRÜ (EGF) VE KERATİNOSİT BÜYÜME FAKTÖRÜNÜN (KGF) EKSPRESYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZEL SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1671 Uzman Bekir Enes Demiryürek S-69 BARİATRİK CERRAHİ SONRASI GELİŞEN PERİFERİK SİNİR KOMPLİKASYONLARI SÖZEL SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1757 Doç. Guldal Inal Gultekin S-70 TÜRK TOPLUMUNDA MCARDLE HASTALIĞI TANISINA YÖNELİK MOLEKÜLER YAKLAŞIM SÖZEL SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
2033 Prof. halil atılla idrisoglu S-71 AMYOTROFİK LATERAL SKLEROZ VE HBA1C ÇALIŞMASI SÖZEL SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
2178 Asistan Dr Ayşe Nur Özdağ Acarlı S-73 KRONİK İMMUN KÖKENLİ DEMİYELİNİZAN POLİNÖROPATİ HASTALARININ KLİNİK DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ SÖZEL SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1055 Asistan Dr KHAYAL VALİYEV S-74 LUMBAL RADİKULOPATİLERDE LUMBAL EPİDURAL KORTİKOSTEROİD UYGULAMALARININ KLİNİK SONUNÇLARI SÖZEL SUNUM Nöropatik Ağrı
1367 Uzman Damla Yürük S-75 HERPES ZOSTER HASTALARINDA POSTHERPETİK NEVRALJİ İÇİN RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZEL SUNUM Nöropatik Ağrı
1703 Asistan Dr Mehmet Tunc S-76 LEVATİRASETAMDAN YARAR GÖREN MÜZİSYEN DİSTONİSİ SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
1766 Uzman Mehmet Buğrahan DÜZ S-77 HEREDİTER SPASTİK PARAPAREZİ TANISI ALAN HASTALARDA GENETİK ETİYOLOJİNİN ARAŞTIRILMASI SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
1961 Yrd.Doç. Hayri Demirbaş S-78 TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE TREMOR SIKLIĞI VE TREMORUN EL BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
2108 Uzman Anıl TANBUROĞLU S-79 OLGU ÖRNEĞİNDE PALATAL MİYOKLONİNİN BOTULİNUM TOXİN UYGULAMASI İLE SEMPTOMATİK TEDAVİSİ SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
2137 Yrd.Doç. Özge Arıcı Düz S-80 PARKİNSON HASTALIĞI’NDA KARDİYAK DİSOTONOMİ VE VİTAMİN D EKSİKLİĞİ SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
1140 Yrd.Doç. ASLI BOLAYIR S-81 İNMEYLE GELEN PSÖDOKSANTOMA ELASTİKUM’LU BİR AİLENİN İNCELENMESİ SÖZEL SUNUM Nörogenetik
1532 Dr. özkan özdemir S-82 FEBRİL NÖBET SONRASI EPİLEPTOGENEZ SÜRECİNİN ARAŞTIRILMASI SÖZEL SUNUM Nörogenetik
1590 Öğrenci Yeşim Kesim S-83 SENDROMİK ZİHİNSEL YETMEZLİKTE TESPİT EDİLEN YENİ BİR GEN VE IN-VİTRO KARAKTERİZASYONU SÖZEL SUNUM Nörogenetik
1605 Öğrenci Sadik Baris Salman S-84 EPİLEPSİNİN EŞLİK ETTİĞİ ZİHİNSEL YETMEZLİK VAKASINDA GENOMİK YAKLAŞIMLAR SÖZEL SUNUM Nörogenetik
2013 Öğrenci Cemre Örnek S-85 GLUT1 EKSİKLİĞİ SENDROMUNDA GENETİK ANALİZLER SÖZEL SUNUM Nörogenetik
1907 Asistan Dr Ece Güven S-86 AKUT İNMEDE PNÖMONİ SIKLIĞI VE RİSK FAKTÖRLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1938 Uzman çetin kürşad akpınar S-87 AKUT İSKEMİK İNMEDE DUAL FAZ BEYİN BT İLE KOLLATERAL DEĞERLENDİRME SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
2143 Uzman Yaşar ALTUN S-88 ADIYAMAN İLİNDE İNME FARKINDALIĞI. SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1587 Uzman Tuğçe Mengi S-89 YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDEN İSTENEN NÖROLOJİ KONSÜLTASYONLARI SÖZEL SUNUM Nörolojik Yoğun Bakım
1340 Uzman Bekir Enes Demiryürek S-90 BİLATERAL BAZAL GANGLİON KALSİFİKASYONU İLE SERUM FETUİN A SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ SÖZEL SUNUM Nöroradyoloji
1727 Uzman yıldız arslan S-91 İNME HASTALARINDA KAROTİS DOPPLER US VE BT ANGİOGRAFİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI SÖZEL SUNUM Nöroradyoloji
2015 Doç. Sevda İsmailoğulları S-92 KRONİK İNSOMNİ HASTALARINDA UYKUNUN SPEKTRAL ANALİZİ VE KORTİZOLLE İLİŞKİSİ SÖZEL SUNUM Uyku Bozuklukları
1713 Öğrenci EVRİM göz S-93 MOTOR VE KOGNİTİF GÖREVLERİN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ SÖZEL SUNUM Yürüme ve Denge Bozuklukları
2093 Uzman Didem Öz S-94 BAŞ DÖNMESİ OLAN YAŞLI HASTALARDA EPLEY MANEVRASININ ETKİNLİĞİ SÖZEL SUNUM Yürüme ve Denge Bozuklukları
1992 Uzman sedat şen S-95 MULTIPL SKLEROZ’DA MORTALİTE SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
2098 Uzman sedat şen S-96 MULTİPL SKLEROZDA TERİFLUNAMİD TEDAVİSİ GERÇEK YAŞAM VERİSİ SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
2153 Prof. Serhan Sevim S-97 MULTİPL SKLEROZ ARTIK HBS SEKONDER NEDENLERİ ARASINDA YERİNİ ALMALI!: BU ALANDA ŞİMDİYE KADAR YAPILMIŞ EN GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMANIN [MULTİPL SKLEROZUN HUZURSUZ BACAKLARI-TÜRKİYE (RELOMS-T)] ÇARPICI SONUÇLARI SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
2174 Prof. Cavit Boz S-98 MS TEDAVİSİNDE TERİFLUNOMİDE VE FİNGOLUMOD’UN KARŞILAŞTIRMALI ETKİNLİK VERİLERİ SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
1192 Yrd.Doç. Cem İsmail Küçükali S-99 MULTİPL SKLEROZ VE NÖRO-BEHÇET HASTALIĞINDA GABA VE MİKROBİYOTA İLİŞKİSİ SÖZEL SUNUM Nöro-Behçet
1167 Uzman Fulya Başoğlu Köseahmet S-100 RELAPSİNG REMİTTİNG MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA KLİNİK GİDİŞ İLE TOB1 GEN POLİMORFİZMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI SÖZEL SUNUM Nöroimmünoloji
1193 Yrd.Doç. Cem İsmail Küçükali S-101 İDİYOPATİK İNTRAKRANYAL HİPERTANSİYON OLGULARINDA ANTİ-NÖRONAL ANTİKORLAR SÖZEL SUNUM Nöroimmünoloji
1924 Asistan Dr Onur Bulut S-102 NÖROMİYELİTİS OPTİKA SPEKTRUM HASTALIKLARI VE MULTİPL SKLEROZDA AQP-4(NMO-IGG)VE MOG ANTİKORLARININ PATOGENETİK ROLÜ SÖZEL SUNUM Nöroimmünoloji
2173 Asistan Dr Ayşe Nur Özdağ Acarlı S-103 KRONİK İNFLAMATUAR DEMİYELİNİZAN POLİNÖROPATİ’DE PERİFERİK KAN B HÜCRE İMMÜNFENOTİPLEMESİ SÖZEL SUNUM Nöroimmünoloji
1420 Uzman Gülten Tata S-104 İDİYOPATİK İNTRAKRANİYAL HİPERTANSİYON OLGULARININ KLİNİK ÖZELLİKLERİ SÖZEL SUNUM Nörooftalmoloji
1886 Uzman Halil Önder S-105 MİGREN HASTALARINDA FİBROMİYALJİ BİRLİKTELİĞİ: KLİNİK PRATİKTEKİ ÖNEMİ VE GÜNLÜK YAŞAM ÜZERİNE ETKİLERİ? SÖZEL SUNUM Nörooftalmoloji
2107 Asistan Dr duygu arslan S-106 SARKOİDOZLA İLİŞKİLİ NÖRO-OFTALMOLOJİK ÖZELLİKLER:3 OLGU SUNUMU SÖZEL SUNUM Nörooftalmoloji
2122 Uzman Hale Batur Çağlayan S-107 IDİYOPATİK İNTRAKRANİYAL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI MR GÖRÜNTÜLEME BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI SÖZEL SUNUM Nörooftalmoloji
2166 Yrd.Doç. Derya Kaya S-108 MULTİPL SKLEROZ VE NÖROMİYELİTİS OPTİKA”OPTİK NÖRİTLERİNİN NÖRO-OFTALMOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ: 238 OLGU ANALİZİ SÖZEL SUNUM Nörooftalmoloji
1887 Uzman Halil Önder S-109 AKUT İNME HASTALARINDA ACİLE BAŞVURU ZAMANI VE HASTA ELE ALIMI: İKİNCİ BASAMAK BİR HASTANE DENEYİMİNDEN VERİLER SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1733 Asistan Dr Mücahid Erdoğan TEP-1 MADDE KULLANIMI SONRASI GELİŞEN REVERSİBL SEREBRAL VAZOKONSTRÜKSİYON SENDROMU TARTIŞMALI POSTER Başağrısı
1934 Yrd.Doç. MUSTAFA CEYLAN TEP-2 YÜKSEK RAKIMDA KRONİK VE EPİZODİK MİGREN ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TARTIŞMALI POSTER Başağrısı
2008 Dr. devrimsel harika ertem TEP-3 EPİZODİK VE KRONİK MİGRENLİ OLGULARDA OPİOİD KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI TARTIŞMALI POSTER Başağrısı
2059 Uzman Güneş Altıokka Uzun TEP-4 PRİMER VE SEKONDER PSÖDOTÜMÖR SEREBRİ TANILI OLGULARIN KLİNİK VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ: 7 YILLIK KLİNİK GÖZLEM TARTIŞMALI POSTER Başağrısı
1712 Asistan Dr EZGİ CAN TEP-5 PROFİLAKTİK TEDAVİ ALAN MİGREN HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON VARLIĞININ ADHERENSE ETKİSİ TARTIŞMALI POSTER Başağrısı
1033 Uzman Ersin Kasım Ulusoy TEP-6 MPV AND MPV/PLT ORANIN MİGREN VE GERİLİM TİPİ BAŞ AGRISI AYIRIMINDA KULLANIMI TARTIŞMALI POSTER Başağrısı
2155 Uzman Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel TEP-7 MİGREN; GERÇEKTE BİR İNFLAMASYON MU? TARTIŞMALI POSTER Başağrısı
1252 Uzman Ahmet Çetiz TEP-8 MİGRENLİ HASTALARDA ANKSİYETE, DEPRESİF SEMPTOMLAR VE KORTİKAL EKSİTABİLETİNİN İLİŞKİSİ TARTIŞMALI POSTER Başağrısı
2034 Yrd.Doç. Tülin Aktürk TEP-9 OLFAKTÖR HALÜSİNASYONLARI OLAN MİGREN HASTALARI : 5 OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Başağrısı
1145 Yrd.Doç. Mehmet Hamamcı TEP-10 İDİYOPATİK İNTRAKRANİYAL HİPERTANSİYONDA GÖRSEL UYARILMIŞ POTANSİYELLERİN YERİ TARTIŞMALI POSTER Başağrısı
1500 Asistan Dr erdi şahin TEP-11 İDYOPATİK İNTRAKRANYAL HİPERTANSİYONDA NÖRO-GÖRÜNTÜLEMENİN TANIYA KATKISI TARTIŞMALI POSTER Başağrısı
1223 Uzman Abdulkadir TUNÇ TEP-12 MİGREN HASTALARINDA KOGNİTİF DİSFONKSİYON İLE BEYAZ CEVHER HİPERİNTENSİTELERİ VE PSİKİYATRİK BULGULARIN KORELASYONUNUN ARAŞTIRILMASI TARTIŞMALI POSTER Başağrısı
1064 Uzman Yıldızhan Şengül TEP-13 MİGREN HASTALARINDA RETİNAL SİNİR LİF KALINLIĞI, İÇ PLEKSİFORM TABAKA, GANGLİON HÜCRE KATMANI VE KOROİD KALINLIĞI: AK MADDE LEZYONU OLAN VE OLMAYAN HASTALARIN KARŞILAŞTIRILMASI TARTIŞMALI POSTER Başağrısı
1128 Dr. elif sarıca darol TEP-14 TALAMUS İNFARKTINA SEKONDER GELİŞEN JELASTİK NÖBET TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
1313 Asistan Dr Çağla Erdoğan TEP-15 HERNS SENDROMU(HEREDITARY ENDOTHELIOPATHY WİTH RETİNOPATY, NEPHROPATHY AND STROKE) OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
1600 Yrd.Doç. Aynur YILMAZ AVCI TEP-16 HİPOTANSİF EPİZODA SEKONDER GELİŞEN AKUT WATERSHED SPİNAL KORD İNFARKTI TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
1763 Uzman çetin kürşad akpınar TEP-17 SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GİRİŞİMSEL NÖROLOJİ 9 AYLIK VERİLERİ TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
2121 Uzman özlem AYKAÇ TEP-18 İDİYOPATİK İNTRAKRANİAL HİPERTANSİYONUN TEDAVİSİNDE GÜNCEL BİR TEDAVİ YAKLAŞIMI: VENÖZ SİNÜS STENT UYGULAMASI TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
1540 Uzman zerin özaydın aksun TEP-19 PERİFERİK SİNİR HASARINI DÜŞÜNDÜREN İNME OLGULARI TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
1555 Öğrenci Mustafa UZUN TEP-20 AKUT İSKEMİK PONS İNFARKTI SONRASI GELİŞEN HUZURSUZ BACAK SENDROMU: OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
1081 Uzman Burcu Acar Çinleti TEP-21 100 KİŞİYE SORDUK: YOĞUN BAKIMDA PEG İLE İLGİLİ YAKLAŞIMINIZ NASIL? TARTIŞMALI POSTER Diğer
1216 Yrd.Doç. Derya Durusu Emek Savaş TEP-22 SAAT ÇİZME TESTİ: İKİ FARKLI PUANLAMA YÖNTEMİNİN TÜRKİYE ÖRNEKLEMİ İÇİN STANDARDİZASYONU VE GEÇERLİK-GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI TARTIŞMALI POSTER Davranış Nörolojisi
1517 Uzman Faik İlik TEP-23 UYGUNSUZ SEKSÜEL DAVRANIŞI OLAN ALZHEİMER HASTALARI’NIN BAKICILARINDA DEPRESYON TARTIŞMALI POSTER Davranış Nörolojisi
1646 Uzman Elif Yıldırım TEP-24 DİNLENİM DURUMU AĞLARI VE KOGNİTİF İŞLEVLER HAFİF KOGNİTİF BOZUKLUK VE SUBJEKTİF KOGNİTİF BOZUKLUĞU AYIRT EDEBİLİR Mİ? TARTIŞMALI POSTER Davranış Nörolojisi
1835 Uzman Elif Yıldırım TEP-25 HAFİF KOGNİTİF BOZUKLUK VE SUBJEKTİF KOGNİTİF BOZUKLUK HASTALARINDAKİ AMİLOİD BETA SEVİYESİNE GÖRE KOGNİTİF İŞLEVLER FARKLILAŞIR MI? TARTIŞMALI POSTER Davranış Nörolojisi
1979 Uzman Bedia Samancı TEP-26 ERKEN BAŞLANGIÇLI DEJENERATİF DEMANS HASTALARININ KLİNİK VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ TARTIŞMALI POSTER Davranış Nörolojisi
2138 Uzman ferda ilgen uslu TEP-27 CREUTZFELDT-JAKOB HASTALIĞI: BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE 3 YIL-12 HASTA TAKİP SONUÇLARI TARTIŞMALI POSTER Davranış Nörolojisi
1308 Uzman tuğçe toptan TEP-28 ALZHEİMER DEMANSI TANISI ALAN HASTALARDA İNSÜLİN DİRENCİ VE C-PEPTİT SEVİYELERİ İLE KOGNİSYON ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ TARTIŞMALI POSTER Demans
1057 Uzman Abdulkadir TUNÇ TEP-29 PULMONER FİZYOTERAPİ PROGRAMININ HAFİF KOGNİTİF BOZUKLUK ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TARTIŞMALI POSTER Demans
1359 Yrd.Doç. Şadiye Gümüşyayla TEP-30 ALZHEİMER HASTALIĞI'NDA PAREİDOLİA TARTIŞMALI POSTER Demans
2147 Uzman Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel TEP-31 ALZHEİMER HASTALIĞINDA BAKIM VERENLERİN HASTALIKLA İLGİLİ FARKINDALIK DÜZEYİ TARTIŞMALI POSTER Demans
1958 Uzman ali kaan ataman TEP-32 YAŞLI İHMAL VE İSTİSMARI TARTIŞMALI POSTER Diğer
1056 Dr. berçem taşin TEP-33 MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA TH17 İLE İLİŞKİLİ IL-17 VE IL-23 DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
1820 Uzman FATMA KARA TEP-34 MULTİPLE SKLEROZ HASTALARINDA ÖZÜRLÜLÜK GELİŞİMİNİN BELİRLEYİCİLERİ TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
1821 Uzman Burcu Yüksel TEP-35 FİNGOLİMOD KULLANAN RRMS HASTASINDA İKİ AYRI VİRAL ENFEKSİYON TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
2175 Prof. Cavit Boz TEP-36 MS TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLARIN KESİLME ORANLARI VE NEDENLERİ TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
1214 Uzman Abdulkadir TUNÇ TEP-37 MULTİPLE SKLEROZ İLE KARIŞAN FABRY HASTALIĞI OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
1541 Asistan Dr gökçe zeytin TEP-38 RELAPSİNG REMİTTİNG MULTİPLE SKLEROZ TANILI HASTALARDA İBS PREVALANSI VE MULTİPLE SKLEROZİS ATAĞI İLE İLİŞKİSİ TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
1570 Asistan Dr TAYLAN ALTIPARMAK TEP-39 MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA REMİSYON DÖNEMİNDEKİ SİRTUİN 1 DÜZEYLERİ TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
1745 Asistan Dr GÜLDENİZ ÇETİN TEP-40 MULTİPL SKLEROZ VE EPİZODİK ATAKSİ BİRLİKTELİĞİ-OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
2030 Yrd.Doç. Nuri Onat Demirci TEP-41 MULTİPL SKLEROZ'LU HASTALARDA ERİTROSİT DAĞILIM GENİŞLİĞİ (RDW) TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
1277 Uzman CANAN EMİR TEP-42 MULTIPL SKLEROZ İLE İLİŞKİLİ AĞRI SENDROMLARI: KLİNİK PRATİĞİMİZ TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
1830 Uzman Zaur Mehdiyev TEP-43 NÖROMİYELİTİS OPTİKA(NMO) VE AGRESSİF MULTİPL SKLEROZDA(AMS) RİTUXİMAB DENEYİMİ:9 OLGU ANALİZİ TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
1710 Asistan Dr Atak Karabacak TEP-44 NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 VE MULTİPL SKLEROZ BİRLİKTELİĞİ TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
1758 Asistan Dr İrem İlgezdi TEP-45 MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA HİPOTALAMO-HİPOFİZER-ADRENAL AKS AKTİVİTESİNİN COPEPTİN DÜZEYİ VE HASTALIK AKTİVİTESİ İLE KORELASYONU TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
1244 Yrd.Doç. Aydın ÇAĞAÇ TEP-46 BEYİN ÖLÜMÜ OLAN HASTALARDA NÖROFİZYOLOJİK İNCELEME:TEK MERKEZLİ PROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA TARTIŞMALI POSTER EMG
1348 Uzman Çağdaş Balcı TEP-47 CERRAHİ İLE HIZLI DÜZELME GÖSTEREN NADİR BİR PERONEAL SİNİR TUZAK NÖROPATİSİ SEBEBİ: OBEZİTE CERRAHİSİ TARTIŞMALI POSTER EMG
1914 Dr. devrimsel harika ertem TEP-48 KARPAL TÜNEL SENDROMUNDA LOKAL STEROİD ENJEKSİYONUNUN KISA DÖNEM KLİNİK ETKİLERİ VE ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMALARLA İLİŞKİSİ TARTIŞMALI POSTER EMG
2064 Asistan Dr HATİCE KURUCU TEP-49 OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU’NDA KİŞİSEL ALAN (PERİPERSONAL SPACE) ÖZELLİKLERİNİN ELEKTROFİZYOLOJİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ TARTIŞMALI POSTER EMG
1171 Yrd.Doç. Cem İsmail Küçükali TEP-50 TOPİRAMATIN FARE FRENİK SİNİR-HEMİDİYAFRAM PREPARATI ÜZERİNE ETKİLERİ TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
1209 Asistan Dr özcan güneş TEP-51 HİPOKAMPAL SKLEROZUN EŞLİK ETTİĞİ MEZİAL TEMPORAL LOB EPİLEPSİSİNDE İKTAL EEG PATERNLERİNİN VE YAYILIM ÖZELLİKLERİNİN CERRAHİ SONRASI NÖBETSİZLİK İLE İLİŞKİSİ TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
2047 Uzman songül şenadım TEP-52 EPİLEPSİ HASTALARINDA BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
2088 Uzman songül şenadım TEP-53 EPİLEPSİ HASTALARINDA SAĞLIK İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTESİ TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
2146 Asistan Dr sünbül öztürk TEP-54 İNME SONRASI EPİLEPTİK NÖBETLER: RİSK FAKTÖRLERİ VE UZUN SÜRELİ TAKİP TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
1271 Asistan Dr Çağla Akı TEP-55 VİDEO EEG MONİTORİZASYONDA İKTAL BULANTININ ÖNEMİ: KONTROLLÜ BİR ÇALIŞMA TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
1702 Uzman tuba cerrahoğlu şirin TEP-56 STATUS EPİLEPTİKUS TİPİ VE ETYOLOJİSİNİN PROGNOZLA İLİŞKİSİ TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
2133 Uzman Selahattin Ayas TEP-57 MİGREN Mİ? EPİLEPSİ Mİ? TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
1212 Yrd.Doç. Alevtina Ersoy TEP-58 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN EPİLEPSİ HASTALARININ DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
1573 Yrd.Doç. Gülin Sünter TEP-59 YAŞLI BİREYLERDE STATUS EPİLEPTİKUS ÖZELLİKLERİ TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
1581 Asistan Dr seda koşak TEP-60 BEYİN TÜMÖRLERİNDE NÖBET SIKLIĞI TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
1663 Asistan Dr Kuaybe Nur İnce Yasinoğlu TEP-61 İLAÇ TEDAVİSİNE İYİ YANITLI MEZİYAL TEMPORAL LOB EPİLEPSİLİ HASTALARDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ KOGNİTİF REHABİLİTASYONUN BİLİŞSEL FONKSİYONLAR ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
1701 Yrd.Doç. Demet İLHAN ALGIN TEP-62 FOTOSENSİTİF İDİOPATİK GENERALİZE EPİLEPSİ HASTALARDA VİZÜEL HABITUASYON DEFİSİTİ TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
1735 Asistan Dr Çağla Çınar Balcıoğlu TEP-63 WEST SENDROMLU İKİ TUBEROZSKLEROZ OLGUSUNDA EVEROLİMUS TEDAVİSİ TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
1753 Uzman gülfer atasayar TEP-64 EPİLEPSİ HASTALARININ YAŞAM KALİTESİNİN SAĞLIKLI BİREYLERLE KARŞILAŞTIRILMASI TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
1822 Uzman mustafa iskender TEP-65 VALPROİK ASİTE SEKONDER HİPERAMONYEMİK ENSEFALOPATİ TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
1865 Dr. tuğba uyar TEP-66 HOSPİTALİZE YAŞLI HASTALARDA ERTAPENEM KULLANIMINA BAĞLI OLARAK GELİŞEN NÖBET TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
1334 Asistan Dr gökçen hatipoğlu TEP-67 PARKİNSON HASTALIĞI’NDA PRAMİPEKSOL TEDAVİSİ İLE ORTAYA ÇIKAN KOKU HALÜSİNASYONU TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
1336 Asistan Dr gökçen hatipoğlu TEP-68 PARKİNSON HASTALIĞINDA LEVODOPA-KARBİDOPA İNTESTİNAL JEL TEDAVİSİ SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN DÜRTÜ KONTROL BOZUKLUĞU TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
1404 Yrd.Doç. BURHANETTİN ÇİĞDEM TEP-69 KONVERSİYON BOZUKLUĞU DÜŞÜNÜLEN STİFF-PERSON SENDROMU TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
1564 Uzman Ayşe Böke TEP-70 AŞIRI MİDYE DOLMASI TÜKETİMİNE BAĞLI GELİŞEN PARKİNSONİZM TABLOSU TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
1601 Asistan Dr hafize çotur levent TEP-71 PARKİNSON HASTALIĞINDA ANKSİYETE VE DOZ SONU KÖTÜLEŞMESİ: HASTANIN BAKIŞ AÇISI TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
1603 Yrd.Doç. Şule Aydın Türkoğlu TEP-72 İZOLE DİL TREMORU İLE PRESENTE OLAN BİR PARKİNSON HASTASI OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
1560 Asistan Dr özge temel TEP-73 OLGULAR EŞLİĞİNDE PROGRESİF SUPRANÜKLEER PALSİ TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
1893 Asistan Dr Aygül Güneş TEP-74 NÖROLEPTİK MALİGN SENDROM VE TİZANİDİN TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
1063 Uzman Yıldızhan Şengül TEP-75 ESANSİYEL TREMOR HASTALARINDA SPEKTRAL DOMAİN OPTİK KOHERANS TOMOGRAFİYLE RETİNAL LİF KALINLIĞI, İÇ PLEKSİFORM KATMANI, GANGLİON HÜCRE KATMANI VE KOROİD KALINLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ: GÖZLER NÖRODEJENERASYON İÇİN BİR İPUCU OLABİLİR Mİ? TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
1065 Uzman Yıldızhan Şengül TEP-76 HUZURSUZ BACAK HASTALARINDA ALEKSİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
1089 Doç. Ayşegül Gündüz TEP-77 GEÇ BAŞLANGIÇLI MİYOKLONUS: KLİNİK VE ELEKTROFİZYOLOJİK ÖZELLİKLER TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
1468 Uzman devran suer TEP-78 SAĞ FRONTAL DEV MENENJİOMA SEKONDER ORTAYA ÇIKAN PARKİNSONİZM OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
1683 Asistan Dr hilal eğit TEP-79 SERVİKAL DİSTONİ HASTALARINDA NON-MOTOR SEMPTOMLARIN SAĞLIKLI KONTROL GRUBU İLE KARŞILAŞTIRILMASI TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
1933 Uzman Yıldızhan Şengül TEP-80 HUZURSUZ BACAK HASTALARINDA FATİG, DEPRESİF BELİRTİLER VE ANSKİYETE DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
1968 Yrd.Doç. Özge Arıcı Düz TEP-81 UÇUŞ EKİBİNDE HUZURSUZ BACAK SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
2132 Uzman Yıldızhan Şengül TEP-82 HUZURSUZ BACAK HASTALARINDA OBSESİF KOMPULSİF BELİRTİLER TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
2017 Hemşire Kübra Yeni TEP-83 TIP FAKÜLTESİ MÜFREDATI KAPSAMINDA VERİLEN EPİLEPSİ DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLGİ VE TUTUMU ÜZERİNE ETKİSİ TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
2081 Uzman ferda ilgen uslu TEP-84 HASTANE ÇALIŞANLARINDA EPİLEPSİ HAKKINDA DOĞRU BİLGİ VE TUTUM ARAŞTIRMASI TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
1136 Asistan Dr Ruken Şimşekoğlu TEP-85 PSİKİYATRİK BAŞLANGIÇ GÖSTEREN BİR BROWN VİALETTO VAN LAERE OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Çocuk Nörolojisi
1239 Prof. Alper Dai TEP-86 NÖTROFİL/LENFOSİT ORANI VE TROMBOSİT/LENFOSİT ORANININ GUİLLAİN BARRE SENDROMLU HASTALARDA HASTALIĞIN PROGNOZU VE ŞİDDETİ ÜZERİNE ETKİSİ TARTIŞMALI POSTER Çocuk Nörolojisi
1243 Asistan Dr Çağla Akı TEP-87 VAN DER KNAAP HASTALIĞI: BİR OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Nörogenetik
1923 Asistan Dr özge temel TEP-88 OLGULAR EŞLİĞİNDE MİTOKONDRİAL NÖROGASTROİNTESTİNAL ENSEFALOMYOPATİ TARTIŞMALI POSTER Nörogenetik
1574 Doç. vildan yayla TEP-89 SPİNAL TÜBERKÜLOZ OLGUSU: TARTIŞMALI POSTER Diğer
1867 Yrd.Doç. MUSTAFA CEYLAN TEP-90 GAYTA İNKONTİNANSI İLE BAŞVURAN TARLOV KİSTİ: OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Diğer
2002 Uzman EMİNE TAŞKIRAN TEP-91 İNTRAMEDÜLLER YERLEŞİMLİ SPİNAL KORD TÜMÖR CERRAHİSİNDE İNTRAOPERATİF NÖROFİZYOLOJİK MONİTORİZASYONDA KARAR VERME SÜREÇLERİ TARTIŞMALI POSTER Diğer
1949 Yrd.Doç. Hamza Şahin TEP-92 BİR HETEROTOPİK SEREBELLAR ANOMALİ OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Diğer
1172 Yrd.Doç. Ferhat Balgetir TEP-93 İNFLİXİMAB İNFÜZYONU SONRASI GELİŞEN POSTERİOR REVERSİBLE ENSEFALOPATİ SENDROMU TARTIŞMALI POSTER Diğer
1496 Yrd.Doç. MUSTAFA CEYLAN TEP-94 GEÇİCİ KORPUS KALLOZUM SPLENİUM LEZYONU: OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Diğer
1756 Asistan Dr Serhat Akın TEP-95 HIV POZİTİFLİĞİ OLAN ATİPİK TRANSVERS MİYELİT : OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Diğer
1823 Uzman Ülgen Yalaz Tekan TEP-96 ENSEFALİT ŞÜPHESİNDE AMPİRİK ASİKLOVİR KULLANIMI: OLGULARIN TEDAVİ SONRASI İZLEMİ TARTIŞMALI POSTER Diğer
1937 Asistan Dr Halil Can Alaydın TEP-97 SAĞLAM BENLİK ALGISI SAĞLAM PERİFERİK SİNİR GEREKTİRİR- PERİFERİK NÖROPATİLİ HASTALARDA KAUÇUK EL YANILSAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ TARTIŞMALI POSTER Diğer
1942 Prof. Ufuk Ergün TEP-98 AMANTADİN TEDAVİSİ İLE MİNİMAL BİLİNÇLİLİK DURUMUNA İLERLEYEN POST-HİPOKSİK PERMANANT VEJETATİF DURUM HASTASI TARTIŞMALI POSTER Diğer
1976 Uzman selma dagcı TEP-99 BASINÇ YARASININ ÖNLENMESİNDE VE BAKIMINDA KANITA DAYALI UYGULAMALAR TARTIŞMALI POSTER Diğer
1232 Asistan Dr cem bölük TEP-100 PRİMER MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ LENFOMASI OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Nöroimmünoloji
1417 Asistan Dr FATMA ÜNCÜ TEP-101 EPİLEPTİK NÖBETLE BAŞVURAN BİR OTOİMMÜN ENSEFALİT OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Nöroimmünoloji
1471 Doç. banu özen barut TEP-102 LİMBİK ENSEFALİT KLİNİĞİNE SEBEP OLAN PRİMER ADRENAL YETMEZLİK OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Nöroimmünoloji
1623 Asistan Dr Fatma Gülhan Şahbaz TEP-103 LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI GELİŞEN NUTRİSYONEL POLİNÖROPATİ OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Nöroimmünoloji
1624 Asistan Dr EMİNE AVCI HÜSEYİNOĞLU TEP-104 ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU VE MALİGNİTE İLE BİRLİKTELİK GÖSTEREN REVERSİBLE SPLENİAL LEZYONLU HAFİF ENSEFALOPATİ OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Nöroimmünoloji
1656 Doç. Ferah Kızılay TEP-105 ENSEFALOPATİNİN EŞLİK ETMEDİĞİ MUTİFAZİK AKUT DİSSEMİNE ENSEFALOMİYELİT 6 YILLIK İZLEM TARTIŞMALI POSTER Nöroimmünoloji
1695 Yrd.Doç. Hamza Şahin TEP-106 PRİMER SANTRAL SİNİR SİSTEMİ LENFOMASI TARTIŞMALI POSTER Nöroimmünoloji
1726 Uzman Aslı Aksoy Gündoğdu TEP-107 ATİPİK BULGULARLA SEYREDEN VE ANTİ-GQ1B ANTİKORU NEGATİF OLAN MİLLER FİSHER SENDROMLU BİR OLGU TARTIŞMALI POSTER Nöroimmünoloji
1314 Prof. Erdem Tüzün TEP-108 PARANEOPLASTİK NÖROLOJİK SENDROMLU KANSER OLGULARINDA ANTİ-NÖRONAL ANTİKORLARIN PROGNOSTİK DEĞERİ TARTIŞMALI POSTER Nöroimmünoloji
1495 Asistan Dr cem bölük TEP-109 TÜRKİYENİN 2 AYRI KIRSAL İLÇESİNDE MULTİPL SKLEROZ PREVALANSI-SAHA ÇALIŞMASI TARTIŞMALI POSTER Nöroimmünoloji
1173 Asistan Dr Sinan Yaşaroğlu TEP-110 GUİLLAİN BARRE SENDROMUNUN NADİR BİR FORMU: FARİNGEAL-SERVİKAL-BRAKİAL VARYANT TARTIŞMALI POSTER Nöroimmünoloji
1392 Uzman Aslı Aksoy Gündoğdu TEP-111 SPORADİK CREUTZFELDT-JACOB HASTALIĞI: OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Nörolojik Yoğun Bakım
1802 Yrd.Doç. Turgay Demir TEP-112 OLDUKÇA NADİR BİR ENSEFALİT: BATI NİL VİRÜSÜ ENSEFALİTİ TARTIŞMALI POSTER Nörolojik Yoğun Bakım
2167 Yrd.Doç. MUSTAFA ÇETİNER TEP-113 NÖROLEPTİK MALİGN SENDROM OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Nörolojik Yoğun Bakım
1446 Asistan Dr zeynep ünlütürk TEP-114 KARDİYOEMBOLİK İNMEYİ TANIMADA KRANİAL MANYETİK REZOSANS-APPARENT DİFFUSİON COEFFİCİENT (ADC) DEĞERLERİ FAYDALI OLABİLİR Mİ? TARTIŞMALI POSTER Nöroradyoloji
1229 Uzman Derya Dirisağlık TEP-115 OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMLU HASTALARDA OKSİJEN DESATURASYONU VE HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN APNE HİPOPNE İNDEKSİYLE İLİŞKİSİ TARTIŞMALI POSTER Uyku Bozuklukları
1538 Öğrenci YASEMİN AYDIN TEP-116 PERİFERAL VESTİBÜLER HİPOFONKSİYONLU HASTALARDA YÜRÜME HIZININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ VE ENGEL DÜZEYİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ TARTIŞMALI POSTER Yürüme ve Denge Bozuklukları
1658 Dr. Çağla Özkul TEP-117 MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA POSTÜRAL STABİLİTE VE SENSORİAL ORGANİZASYONUN DENGE İLE İLİŞKİLİ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ TARTIŞMALI POSTER Yürüme ve Denge Bozuklukları
1234 Asistan Dr ceren hangül TEP-118 FASİOSKAPULOHUMERAL MUSKÜLER DİSTROFİ VE TROMBOSİTOZ BİRLİKTELİĞİ TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
1490 Asistan Dr göknur selen koçak TEP-119 ÜÇ KUŞAKTA GÖSTERİLMİŞ ALS/FTD AİLESİ C9ORF72 GEN POZİTİFLİĞİ TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
2100 Asistan Dr VOLKAN TAŞDEMİR TEP-120 NOKTA MUTASYONU SAPTANAN 30 DİSTROFİNOPATİ HASTASININ GENOTİP VE FENOTİP ANALİZİ TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
1106 Yrd.Doç. YILMAZ İNANÇ TEP-121 ELEKTRİK ÇARPMASINA BAĞLI OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLEN MOTOR NORON HASTALIĞI OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
1445 Uzman ZEYNEP TANRIVERDİ TEP-122 GUİLLAİN BARRE SENDROMUNDA PROGNOSTİK BELİRTEÇLER TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
1524 Asistan Dr Fatme Mehmed Tudzhar TEP-123 BİR SATOYOSHİ SENDROMU OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
1418 Asistan Dr ceren hangül TEP-124 FASİOSKAPULOHUMERAL MUSKÜLER DİSTROFİDE YÜZ MORFOLOJİSİ VE KLİNİK ŞİDDETİN HORMONLARLA İLİŞKİSİ TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
1654 Asistan Dr Ezgi YILMAZ TEP-125 LEPTOMENİNGEAL TUTULUM VE İNME BENZERİ ATAKLARLA KENDİNİ GÖSTEREN HEREDİTER TRANSTHYRETİN AMİLOİDOZ OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
1932 Dr. Feray Güleç Uyaroğlu TEP-126 GEÇ BAŞLANGIÇLI MULTİPL AÇİL-KOENZİM A DEHİDROGENAZ EKSİKLİĞİ TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
1935 Dr. Feray Güleç Uyaroğlu TEP-127 SİTRİN EKSİKLİĞİ (SİTRÜLİNEMİ TİP 2): TÜRKİYE’DEN BİLDİRİLEN İLK ERİŞKİN ‘OLGU SERİSİ’ TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
1954 Asistan Dr Aygül Güneş TEP-128 GUİLLİAN BARRE SENDROMU MU? LUMBER KİTLE Mİ? TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
1966 Asistan Dr İBRAHİM ANIL TUNCER TEP-129 “FIÇIDAKİ ADAM SENDROMU” – NADİR BİR ÖN BOYNUZ TUTULUMU TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
1967 Asistan Dr İBRAHİM ANIL TUNCER TEP-130 BİLATERAL VOKAL KORD PARALİZİSİ İLE ORTAYA ÇIKAN AKUT MOTOR AKSONAL POLİNÖROPATİ TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
2046 Prof. halil atılla idrisoglu TEP-131 GLEBELLAR REFLEKS VE AMYOTROFİK LATERAL SKLEROZ(ALS) TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
2179 Asistan Dr Berin İnan TEP-132 MİYASTENİA GRAVİS, TİMOMA VE DEV HÜCRELİ MİYOZİT: BİR OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
1832 Asistan Dr Esra Koçhan TEP-133 BAŞ AĞRISI VE PAPİLÖDEMİ BULUNMAYAN PSÖDOTÜMÖR SEREBRİ OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Nörooftalmoloji
1101 Uzman Miraç Ayşen Ünsal TEP-134 ALTINCI SİNİR FELCİ İLE PRESENTE OLAN DURAL KAROTİKOKAVERNÖZ FİSTÜL TARTIŞMALI POSTER Nörooftalmoloji
1142 Asistan Dr Ezgi Yakupoğlu TEP-135 YÜKSEK DOZ GABAPENTİN İLE İLİŞKİLİ GÖRME BOZUKLUĞU (OLGU SUNUMU) TARTIŞMALI POSTER Nörooftalmoloji